Støj og støv

​Der vil i perioder være støj fra byggeriet. Spunsning og nedrivning er de aktiviteter, der giver mest støj og flest vibrationer.​

  • Vi begrænser støjen: Et stabilt 2½ m højt hegn rundt om byggepladserne vil nedsætte støjen. Særligt støjende aktiviteter vil blive lagt på tidspunkter, hvor de er til mindst mulig gene. Tidlige morgener og sene aftener vil blive undgået. Støjende aktiviteter vil blive varslet i god tid. 
  • I tørt vejr kan det støve omkring byggefelterne, og særligt når bygninger rives ned, vil det støve. 
Vi begrænser støvgenerne: Til nedrivningerne er valgt de metoder, der støver mindst, og der vil blive sprinklet med vand, mens nedrivningerne står på. Der bliver sat støvdetektorer op på Rigshospitalets område, så der kan sættes ind mod støvgener, når det er påkrævet. 
Redaktør