Sporbarhed

I dag sporer man kirurgiske instrumenter vha. en stregkode på den bakke som de ligger i. I fremtiden vil man måske have fuld sporbarhed på enkeltinstrumenter vha. RFID-tags.

Med de nye it sporbarhedssystemer og dokumentationssystemer man har tænkt ind i sterilcentralen, vil der være fuld sporbarhed på instrumenterne, men enkeltinstrumenter kan endnu ikke spores.

I dag sporer man på en instrumentbakke, men man ved hvad der ligger i bakken. Man ved, at der i en bestemt bakke f.eks. skal ligge syv sakse. Men man ved det kun, hvis den person der har pakket bakken, har lagt de rigtige sakse ned i den. Der kan derfor opstå menneskefejl.

RFID-tags

Region Hovedstaden arbejder på at gøre hvert instrument sporbart. Det er ikke noget problem med de nye instrumenter. Der placerer man en RFID-tag inde i selve instrumentet, når det laves på fabrikken.

 
Men det kan man ikke med de instrumenter der ikke er født med RFID. I RegionH er der tale om millioner af instrumenter.

Derfor er man gået i gang med at teste en lim, som man kan bruge til at fæstne RFID-tags til de gamle instrumenter. Indtil videre ser undersøgelserne lovende ud.

En udfordring

Udfordringen er, at man skal sikre sig, at den lim som man bruger til at lime RFID-tags fast på instrumenterne med, kan holde til gentagende vask og autoklavering. Men det er ikke den eneste udfordring.

Pålimningen af RFID-tags må ikke svække kvaliteten af de steriliseringen. Samtidig skal de anvendte tags være tilpas små, således at de kan limes på instrumenterne uden at det kommer til at genere kirurgen i sin anvendelse af dem.

Endelig skal man være 100% sikker på, at det apparat som "tæller" instrumenterne via RFID, gør det korrekt hver gang.

Udviklingsprojekt afsluttes primo 2015

Rigshospitalet er sammen med andre hospitaler involveret i et udviklingsprojekt med firmaet CareTag.
Projektet går ud på at teste RFIDs anvendelighed på kirurgiske instrumenter, samt dokumentere at man opnår en effektivisering af de nuværende arbejdsgange.

Således forventer man at det vil være muligt at fjerne tidsforbruget, som man i dag anvender på at tælle instrumenterne før og efter det kirurgiske indgreb, hvis man i fremtiden mærker alle kirurgiske instrumenter med en RFID-tag i RegionH.

Samtidig vil man også kunne spare den arbejdstid, som man i dag bruger, til at sikre at de rette instrumenter er i den rette instrumentbakke. En opgave som som i dag varetages i forbindelse med rengøring og sterilisering af de kirurgiske instrumenter.

Projektet vil være afsluttet primo 2015, og i foråret 2014 er man allerede i gang med at teste "tællesikkerheden" af de kirurgiske instrumenter, i forbindelse med mærkningen vha. RFID-tags.

Fordelene ved sporbarheden på enkeltinstrumenter

Hvis sporbarheden af enkeltinstrumenter i fremtiden bliver implementeret, vil det være muligt at følge cyklus for samtlige kirurgiske enkeltinstrumenter i regionen.

Man vil bl.a. kunne se, hvilke maskiner der har håndteret instrumentet, både før og efter at det har været i vaskemaskinen. Hvor og hvor længe det har været på lager. Hvem der har pakket instrumentet.  I hvilke operationer instrumentet er blevet anvendt, hvilken patient der i den forbindelse er blevet opereret, og hvilket personale der udførte indgrebet.

Maskintællingen af instrumenterne vil i fremtiden kunne hindre menneskefejl, og samtidig vil hele processen fra operation til operation, blive væsentlig mere effektiv.Redaktør