Nordfløjen

​Nordfløjen bliver en behandlingsbygning med 209 sengestuer - heraf 196 enestuer, 20 intensivstuer (enestuer), 33 operationsstuer, ti opvågningspladser, et intensivafsnit, ambulatorier, billeddiagnostisk funktion samt gode rammer til forskning. ​

Rigshospitalet bliver udvidet med ca. 54.700 m2, når første fase af Nordfløjen står klar til indflytning i september 2020. Den nye bygning er et skridt på vejen mod et mere tidssvarende og rummeligt Rigshospital, som skal skabe rammerne for, at vores pleje og behandling fortsat er af højeste kvalitet. 

Moderne løsninger og helende arkitektur

Nordfløjen er bygget som et zig-zag og har én hovedfærdselsåre og lokale ´gader´ i de kliniske områder. Det gør det muligt at bevæge sig hurtigt fra A til B uden forstyrrende gennemgang i områder med patienter. I de lokale ´gader´ kommer der blandt andet enestuer til indlagte patienter og deres pårørende. Enestuerne tilgodeser den enkelte patients behov for diskretion, privatliv og ro. 

Rummene skal virke helende for patienterne. Nordfløjen er nemlig bygget, så dagslyset trænger ind alle steder og gør rummene lyse og åbne. Herudover har arkitekterne arbejdet meget med akustikken, for at undgå at store rum giver meget støj. Rummene er også fleksible. Det betyder, at man kan ændre på et rum uden store omkostninger. Man kan fx ændre en sengestue til et ambulant rum, hvis antallet af ambulante besøg stiger, og der dermed bliver brug for flere rum og færre sengestuer.

Nye rammer for samarbejde

De nye rammer i Nordfløjen gør, at personalet kommer til at arbejde på nye måder på tværs af afdelingerne.  Stuegangen ændrer sig, da man i Nordfløjen kun har enestuer. Det betyder, at man fx har mulighed for den fortrolige samtale på stuen og muligheden for at færdiggøre stuegangen ved siden af og eventuelt sammen med patienten. Derudover skal depotrum, medicinrum og skyllerum deles mellem de specialer, der ligger på samme etage, og det kræver nye arbejdsgange for de forskellige rum. 

Arbejdsgangene for et patientforløb, skal også gentænkes, da patienten fremover skal møde op i samme område, som operationen skal foregå. Hver etage med et operationsafsnit får sit eget opvågningsafsnit, hvor patienterne også skal møde før en operation og ikke som i dag, hvor de møder på et sengeafsnit og derefter skal hen til operationsgangen. Det gør det enklere for patienterne.


Redaktør