Nordfløjen

​Nordfløjen bliver en behandlingsbygning med over 200 senge og knap 30 intensivsenge, 33 moderne operationsstuer, et intensivafsnit, ambulatorier, billeddiagnostisk funktion samt gode rammer til forskning. ​

Bæredygtig og fleksibel arkitektur

Det Nye Rigshospital opføres i en bæredygtig, tidssvarende arkitektur, hvor hensyn til patientsikkerhed, hygiejne, arbejdsmiljø og fleksibilitet i forhold til fremtidige krav og ønsker spiller en stor rolle.

Målet med byggeriet er bl.a. at forbedre forholdene for vores patienter og personale, så de bliver endnu bedre, end de er i dag. Samtidig vil det bidrage til at øge værdien af den højt specialiserede behandling, som Rigshospitalet tilbyder. 

Behandlingsbygning i zig-zag form

Behandlingsbygningen bliver formet som et zig-zag med en hovedfærdselsåre og lokale ’gader’ i de kliniske områder. Det gør det muligt for de ansatte at bevæge sig effektivt fra A til B uden forstyrrende gennemgang i patientområderne.

Dagslys vil finde vej til de fleste lokaler og gangarealer, og arkitektur og indretning vil gøre det let for patienter at orientere sig.

Med satsningen på fleksibel arkitektur får hospitalet store fordele: Det vil få en positiv indvirkning på bl.a. plejepersonalets hverdag i sengeområderne, servicepersonalets muligheder for at komme rundt og ikke mindst imødekomme patienternes behov for ro og overskuelighed. 
Redaktør