12.000 hyldebæringer

Lageret, som bliver en del af Rigshospitalets sterilcentral, får 12000 hyldebæringer. Kapaciteten er udregnet på baggrund af de erfaringer, som man har fra Gentofte Sterilcentral.

Samtidig har man indberegnet en tilskrivningsfaktor i forhold til det antal operationer, som man forventer i fremtiden. Dermed skulle lagerkapaciteten gerne kunne håndtere efterspørgslen i 10 til 20 år frem i tiden.

De lokale instrumentlagre reduceres krafligt

I dag har man placeret instrumentlagrene på de enkelte operationsgange. Når sterilcentralerne står færdige på Rigshospitalet og Herlev Hospital, så vil 85 % af den samlede lagerplads i Region Hovedstaden, blive frigivet til andre formål.

Beregninger viser således at man til den tid forventer, at gennemsnitligt 85 % af alle sterilbakker i regionen, enten vil befinde sig på en sterilcentral eller i cirkulation i transportsystemet mellem sterilcentralerne og de tilknyttede hospitaler.

De resterende 15 % vil ligge ude på operationsgangene. Nogle specialer vil have lidt mere, og nogle vil have lidt mindre.

Nordfløjen bygges med mindre lagerplads

Nordfløjen, som er Rigshospitalets kommende behandlingsbygning, bygges derfor uden mulighed for at sterilisere og med væsentlig mindre lagerplads, i forhold til hospitalets eksisterende bygninger.

Det betyder, at Rigshospitalets sterilcentral skal være klar til at levere, når HovedOrto Centret og Neuro Centrets operationsafdelinger rykker ind, og begynder deres behandling i Nordfløjen 2018.Redaktør