Fremtidens Patienthotel

Patienthotellet får i fremtiden en vigtig rolle i det moderne patientforløb.

Bente Nørskov, som er funktionschef på Patienthotellet, oplever flere gange om ugen, at hun må afvise gæster, da der ikke længere er ledige værelser at byde på.
Derfor har Rigshospitalet besluttet sig for at fremtidens Patienthotel, skal have 74 værelser, i stedet for de nuværende 50.

Gæsterne på Patienthotellet adskiller sig fra en typisk hotelgæst, der måske overnatter en nat eller to. Her er det normale ophold adskillige uger - otte uger er faktisk ikke usædvanligt.

Bente Nørskov ser frem til sommeren 2015, hvor hun kan byde flere gæster velkommen, i et nyt og moderne patienthotel.  

Kvalitetsløft for patienten

- Det glæder jeg mig selvfølgelig til. Vi får behov for de ekstra senge – og vi er også glade for udsigten til, at vi forbliver på hospitalets matrikel. Patienthotellet er i mine øjne en nødvendig del af fremtidens hospital, som kan være med til at effektivisere driften, fordi vi kan udnytte hospitalets sengemasse mere optimalt ved at inddrage hotellet, forklarer Bente Nørskov og uddyber:

- Man skal tænke på, at omkring 70 pct. af vores gæster er kræftpatienter. De har typisk været gennem et langt behandlingsforløb på hospitalet og hos egen læge, inden de kommer herover – og de er ved at være godt trætte af indlæggelsesforløbet. Så noget af det første, mange bemærker på hotellet er roen. De kommer væk fra den hektiske sengeafdeling og bliver på en måde også fjernet fra rollen som syg - selvom de stadig er i behandling. I fremtiden får de foruden de glæder de har i dag, som toilet og bad, fjernsyn og internetadgang, også en altan på alle værelser. Samtidig vil de fortsat nyde privilegiet, at kunne tilvælge selskab, når de selv ønsker det.

Del af det accelererede forløb

Bente Nørskov ser patienthotellet som en vigtig medspiller i det accelererede patientforløb. En brik, som klinikcheferne med fordel aktivt kan tænke ind i det enkelte patientforløb på Riget. For når patienten viderevisiteres til hotellet, bliver der plads til en ny patient på hospitalet, og på den måde kan man yderligere effektivisere brugen af senge.

- Det er meget vigtigt, at vi fokuserer på den hurtige og effektive behandling. Dermed bliver så mange som muligt hjulpet. Men det er altså lige så vigtigt med omsorg, god kommunikation og patientinddragelse. Og her kan hotellet spille med. Patienterne går utroligt meget igennem, og de har krav på en hånd at holde i, når det behøves. Bare det, at der er et andet menneske til stede, der har tid til at lytte, kan gøre hele forskellen.

På hotellet har vi mulighed for at gå og holde lidt øje med patienterne – se, hvordan de trives, siger Bente Nørskov.

- Man behøver ikke ligge i en aktiv sygeseng for at vente på svar på en blodprøve. Ikke alene er sygesengen langt dyrere end hotelsengen, man optager også pladsen for en anden patient, som må vente. Funktionschef Bente Nørskov.

- Patienthotellet er døgnbemandet med en sygeplejerske, som med Bente Nørskovs ord skal være ”en dygtig generalist, der kan reagere hurtigt, hvis patientens tilstand ændrer sig”. Herudover er der hotelassistenter og en økonoma i køkkenet. Det er patientens stamafdeling, der visiterer patienten til hotellet – ligesom det er stamafdelingen, der varetager den fortsatte behandling på hospitalet.

- Vi skal ikke behandle patienten – men være en del af plejen. Vi holder øje med, om patienten trives. Nogen har en tendens til at isolere sig med deres sygdom, og vi skal hjælpe dem til at se, at der kan være en vej ud. Måske er der nye opgaver, der kalder – nye glæder, der venter. Dét skal vi hjælpe patienten til at se. Vi skal være et supplement til det flotte arbejde, der udføres på stamafdelingen og gøre en forskel i det samlede patientforløb, forklarer Bente Nørskov, som understreger, at hun glæder sig til at se pårørendeværelser som en naturlig del af hotellet og ikke – som i dag – placeret i en anden bygning.

- Den syge har brug for sin pårørende – og det har vi også, understreger hun. Redaktør