Brugerinddragelse

Inddragelse af medarbejdere og patienter har været en vigtig del af arbejdet med at forme fremtidens Rigshospital.

Inddragelse af medarbejdere

Under hele planlægningen af det nye byggeri har medarbejdere og ledere på hospitalet været med til at diskutere hvilke krav, der skal stilles.

Formålet med brugerinddragelse er at få værdifuld viden og erfaring fra det daglige arbejde i Rigshospitalets mange funktioner og enheder i byggeprojektet.

Gennem hele projektperioden vil ledere og medarbejdere blive involveret, da den viden og erfaring, personalet har om de forskellige specialers funktionalitet og indbyrdes sammenhænge, er helt afgørende for at kunne skabe det bedst mulige hospital og arbejdsplads.

Involveringen af medarbejdere og ledere er desuden med til at skabe det nødvendige ejerskab til projektet, hvilket er en væsentlig forudsætning for at udvikle organisationen til at kunne realisere de fordele, som byggeriet skaber grundlag for inden for patientforhold, behandlingskvalitet og driftsøkonomi.

Patientinvolvering

For at sikre at de nye bygninger hviler på det allerbedste og mest aktuelle grundlag, bliver forskellige typer eksperter også involveret i planlægningsprocessen.

Det omfatter bl.a. også patienter og pårørende, så deres erfaringer og ekspertise er indarbejdet på lige fod med andre brugergruppers.

Repræsentanter for hospitalets patienter har tidligt i forberedelserne været en del af mange forskellige arbejdsgrupper, hvor de har set på de fysiske forhold for patienter og pårørende.

Endelig har der været afholdt et større møde, hvor et andet hold af patienter har deltaget. De tidligere og nuværende patienter har repræsenteret sygdomsgrupper, som er relateret til klinikkerne i HovedOrtoCentret og Neurocentret.

Mødets primære fokus var patientens vej gennem hospitalet, fra ankomsten til hospitalet, at finde rundt på hospitalet, at vente, til mulighed for samvær med familien og muligheder for privatliv.

De mange ønsker og forventninger til byggeprojektet er indarbejdet i byggeprogrammet, og ønskerne er på den måde med til at skabe så optimale forhold for hospitalets fremtidige patienter og pårørende som muligt.


Redaktør