Projektgruppen og bygherrerådgiver

Nybyggeriet Det Nye Rigshospital administreres og drives af en projektgruppe, der hører hjemme på Rigshospitalet.
Projektgruppen forestår bygherrefunktionen i forhold til planlægning og udførelse af P-hus, Patienthotel og Nordfløjen samt Regional Sterilcentral Rigshospitalet.
Alt nybyggeriet vil ske på Rigshospitalets nuværende matrikel på Blegdamsvej 9.

Byggeriet går i gang etapevis med de første nedrivninger i efteråret 2013 og ibrugtagning af det sidste areal i oktober 2019.

Projektgruppen er etableret i 2008 og har i dag 10 medarbejdere samt en række tilknyttede rådgivere.
Gruppen ledes af projektdirektør Henrik Eriksen.


Bygherrerådgiver

Til at rådgive projektgruppen har Rigshospitalet desuden ansat en bygherrerådgiver. Opgaven blev udbudt ved konkurrence, og vinderen var NIRAS A/S.

Læs mere om NIRAS A/S her.


Redaktør