Indflytning i Nordfløjen udskudt

​Patienterne flytter først ind i den nye Nordfløj på Rigshospitalet i oktober 2019 – næsten et år senere end planlagt. Direktør Per Christiansen svarer på, hvorfor byggeriet er blevet forsinket, og hvilke konsekvenser det får.


Hvorfor er indflytningen i Nordfløjen blevet udskudt til oktober 2019?
Der har desværre været forsinkelser ved flere dele af byggeriet både indvendigt og udvendigt. Derudover har vi haft vandskade som følge af den kraftige nedbør i sommer. Der er dog ikke alene tale om forsinkelser på byggeriet. Vi er også blevet klogere på, at fx træning af arbejdsgange i de færdige rammer og justering af avanceret teknologi tager længere tid at gennemføre, end vi først troede. Alt dette har gjort, at vi har rykket datoen for, hvornår patienterne kan flytte ind i bygningen, frem til oktober 2019.

Hvad har det af konsekvenser for medarbejderne og for patienterne?
Vi flytter ind senere end planlagt og må derfor vente lidt længere, men derudover har det hverken konsekvenser for behandlingen eller fagligheden. Patienterne vil få de sengepladser, operationsstuer, ambulatorier m.m., som har været planlagt fra starten. Og medarbejderne flytter ind i de lokaler, som det hele tiden har været planlagt.

Flere medier skriver om en voldgiftssag, der kan ende med en ekstra-regning. Hvad skyldes dette?
Forsinkelserne i forbindelse med udførelse af råhus og tag, mener vi, skyldes, at entreprenøren ikke har overholdt den aftalte tidsplan. Det er entreprenøren ikke enig med os i, og derfor har vi aktuelt en stor voldgiftssag om ansvaret. Vi ved endnu ikke, hvornår der er afklaring på sagen, men vi håber på, at det kan blive i sensommeren 2018.

Hvis voldgiftssagen ikke falder ud til vores fordel, hvad betyder det så for Rigshospitalet og Nordfløjen?
Det vil ikke få nogen økonomisk betydning for hverken Nordfløjen eller Rigshospitalet, og det vil heller ikke komme til at gå ud over færdiggørelsen af Nordfløjen. Redaktør