Verdensklasse hele vejen rundt

​Da regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) den 10. januar 2014 tog første spadestik til Rigshospitalets nye nordfløj, gik et enkelt ord igen og igen: Verdensklasse…

Ikke bare er projektet med den zigzag-formede behandlingsbygning allerede præmieret ved den anerkendte World Architechture Festival som bedste kommende hospitalsbygger. Og ikke bare kommer hospitalet i fremtiden til at danne rammen om både fortsat behandling og forskning i verdensklasse. Men også fejringen af det første spadestik skete med ren verdensklasse i form af nogle af verdens bedste tangomusikere, nemlig solisterne Philip Benjamin Skov og Bjarne Mogensen på hhv. violin og accordion.

”Dagen i dag er en fest for patienter, pårørende og personale. Det er en fest forskning og udvikling – og det er også en fest for hele organisationen bag det imponerende projekt. Det nye Rigshospital bliver et byggeri, som giver bedre vilkår i fremtiden – og et byggeri, som giver masser af god, faglig mening, fordi det støtter op omkring kortere og bedre patientforløb,” sagde Sophie Hæstorp Andersen bl.a. i sin korte tale.

En fest for fremtidens behandling

Og selvom regionsrådsformanden også pointerede, at der er lang vej endnu – og vejen endda bliver brolagt med uundgåelige gener for de involverede, så blev Det Nye Rigshospital skudt godt i gang med dagens fest.

Januarvejret viste sig ganske vist ikke fra sin mest barmhjertige side med blæst, regn og kulde, men faktisk klarede himlen op og det ellers tilsyneladende uendelige regnvejr holdt en kort pause i netop de minutter, hvor Sophie Hæstorp Andersen jog den første spade i jorden på byggepladsen.

Hurtigt efter det ceremonielle gravearbejde fortrak de fleste dog igen indendørs i det både varme og festklædte telt, hvor der i løbet af eftermiddagen var et leben af mennesker; politikere og klinikere, direktion og medarbejdere, hospital og region mellem hinanden. Suppleret af tv-folk, fotografer, varmende suppe og larmende tangomusik.

Første skridt er hermed taget mod udbygningen af Danmarks førende flagskib for patientbehandling og sundhedsforskning i verdensklasse.

Kort om Det Nye Rigshospital

Byggeriet består af en 68.000 kvm stor ny nordfløj med over 200 senge, operationsafsnit med 33 operationsstuer, billeddiagnostisk afdeling, et intensivafsnit samt ambulatorier – alt sammen forventes at stå færdig ved indgangen til 2018. Desuden bygges et 17.000 kvm stort parkeringshus med plads til 650 biler (forventes færdig 2015), en sterilcentral, som ventes færdig primo 2016 samt et 7.500 kvm. stort patienthotel med 75 værelser, som forventes at stå klar i 2015.

Den nye nordfløj bliver bygget i zigzagform: Som en serie modsatstillede V’er forbundet med en tværgående gang. Designet er en nyskabelse i internationalt hospitalsbyggeri for at sikre den størst mulige ro omkring sengestuer og intensivafsnit, samtidig med at man opnår en effektiv logistik med korte afstande og et overskueligt grundplan, hvor det er let af finde rundt.

Det samlede budget er på 2,4 mia. kr. inkl. sterilcentral, og man kan læse meget mere om byggeriet på www.rigshospitalet.dk/nythospital​

Redaktør