Præcision på byggepladsen

​Spunsarbejdet om de røde bygninger, som tidligere husede bl.a. patienthotel, er nu indledt. Der skal etableres en væg i jorden, som skal sikre, at jorden ikke falder sammen, når bygningen bliver revet ned.

Spunsarbejdet foregår ved, at der bores huller i ni meters dybde for hver halvanden meter hele vejen langs bygningerne. 

Arbejdet med at bore sker med størst mulig præcision og færrest mulige rystelser af hensyn til produktionen i Finsenbygningen. 

Når hullerne er boret, nedsænkes og omstøbes stålprofiler deri. Når der efterfølgende graves ud, nedpresses stålplader bag ved stålprofilerne. Der kan derved bygges en væg, som sikrer, at jorden ikke falder sammen.

Sideløbende med spunsarbejdet, færdiggøres miljøsaneringen indvendigt i bygningen, så nedrivningen kan begynde i slutningen af september.

Redaktør