Ingen sommerferie til nybyggeriet

​Mens Rigshospitalets ansatte holder sommerferie på skift, fortsætter arbejdet med nybyggeriet, og dele af byggeprojektet bevæger sig nu ind i en fase, hvor det ikke længere kun handler om nedrivning. Nye bygninger begynder så småt at rejse sig.

- Vi går nu i gang med noget af det, man virkelig kan se. Vi har længegravet, kloakeret, funderet og støbt gulve og vægge, men nu begynder noget meget synligt at skyde op. I bygningen, som skal huse patienthotel og administration, har vi lige taget hul på 2. sal af de i alt seks etager. Det arbejde fortsætter indtil på anden side af sommerferien, fortæller René Colding, der er nyansat ingeniør på byggeprojektet.

Efter sommerferien bliver der taget hul på montering af facader, førstvinduer og herefter facadebeklædninger. Sideløbende hermed starterarbejdet med at etablere gulve og installationer inde i huset.

P-husområde og Traumecenter

I området, hvor P-huset skal ligge,bruger nedbrydningsentreprenør, Kingo Karlsen A/S, sommeren påat grave ud og fjerne de nedbrudte bygningsmaterialer.

- Efter sommerferien skal denne byggeplads afleveres til den nye entreprenør. P-husbyggeriet indledes august/september. Frem til den dag vil de store transporter med jord og brokker fortsætte med at køre. Det får indflydelse både på Rigshospitalets matrikel og på vejene omkring, og det skal man være meget opmærksom på, når man bevæger sig rundt i området, udtaler ingeniør og sikkerhedskoordinator Martin Bruun.

Nedkørslen til Traumecentret bliver lukket i løbet af sommeren, hvor den nuværende opkørsel vil blive dobbeltrettet.

Tunnel, pavillon og H-bygning

- Tunnelprojektet tager også form hen over sommeren. Navlestrengen til nybyggeriet bliver på den måde etableret. Tunnellen til patienthotellet vil være klar lige efter sommerferien, hvor tunnellen til Nordfløjen først indledes i det nye år, siger Martin Bruun. 

Nedbrydning af pavillonen, der tidligere husede Hukommelsesklinikken, og hvor entreprenøren har sit kontor og mandskabsfaciliteter, bliver også inden for kort tid sat i gang. Entreprenørens nye byggekontor kommer til at stå oven på det nu nedrevne spejlbassin. 

I august/september påbegyndes nedrivningen af H-bygningen. Indtil nedrivningen bliver bygningen miljøsaneret. I forbindelse med denne nedrivning vil genvejene ud til Frederik V's Vej være afspærrede, så der kun er adgang ved Blegdamsvej og ved Containerpladsen. 

Trafik og øget opmærksomhed

Der er grund til øget opmærksomhed, når man bevæger sig rundt i områderne omkring byggepladserne. Særligt omkring byggepladsen til Patienthotel og administration skal man være opmærksom på grund af de store lastbiler. 

- Vi forventer, at der hen over sommeren bliver gravet et dybt hul i Henrik Harpestrenges Allé, ud for byggepladsen til Patienthotellet. Det skyldes tilslutning til kloaknettet syv meter under terræn. Der vil fortsat være store transporter af betonelementer ad Juliane Maries Vej, og nu fra to sider, idet de både kommer fra Blegdamsvej og fra Nørre Allé. Her er det ekstra vigtigt, at man er opmærksom, siger René Colding, som dog pointerer, at det fungerer fint, og at der altid står en flagmand og dirigerer trafikken. 

Forberedende arbejde

Selv om der hen over sommeren vil ske meget med nybyggeriet, vil der også foregå mange ting, som kun byggeprojektgruppen kender til. Det drejer sig blandt andet om alt forberedende arbejde til fx Nordfløjen, og hvad der skal ske med Patienthotellet i efteråret. Der skal desuden styr på tunneller fyldt med installationer, inden de rives ned, og byggepladsinstallationer skal forberedes.

- Til en stor byggeplads som denne skal der store tårnkraner på banen, og det har vi ikke nok strøm til. Derfor skal vi sikre, at der er nok strøm til betjening af de store maskiner, og det er vi også i gang med at forberede, fortæller Martin Bruun. 

Redaktør