Visionen

​Det Nye Rigshospitals Nordfløj skal stå klar i 2020. Byggeriet skal understøtte det eksisterende hospitals status som regionens og landets spydspids med ekspertfunktioner på næsten alle områder.

Der bliver opført en ny behandlingsbygning til HovedOrtoCentret og Neurocentret. Den kaldes Nordfløjen og får 238 enestuer, 33 moderne operationsstuer, en intensivafdeling og ambulatorier.

Det nye patienthotel har 74 værelser, som blev taget i brug i 2015. Ambitionen for byggeriet er, at arkitekturen matcher det allerbedste, som hospitalet kan præstere i behandlingen af patienter.

Visionen for Det Nye Rigshospital er, at hospitalets patienter skal sikres den bedst mulige behandling og pleje – af højeste faglige kvalitet og af international standard. Patientforløbene skal have sammenhæng og indlæggelsestiden være så kort som mulig – ligesom ventetider skal. 

I Det Nye Rigshospital bliver der bl.a. lagt vægt på:

  • Æstetik og harmoni: Overalt skal de fysiske rammer i indretning og udseende tilgodese patienters og pårørendes forventninger.
  • Helende arkitektur: De fysiske rammer spiller en rolle for lindring og helbredelse. Lyd, lys, farver, kunst og natur kan fremme psykisk velvære og give mindre stress.
  • Ny teknologi: Robotter og telemedicin vil hjælpe det nye hospital til at fungere. Undersøgelsesrum og operationsstuer bliver indrettet med bl.a. store fladskærme, så diagnostik og behandling sker bedre og hurtigere. Alle patienter får adgang til internettet og til egne journaloplysninger.
  • En-sengs-stuer med plads til pårørende vil tilgodese den enkelte patients behov for diskretion, privathed og ro. Hver stue vil have eget bad og toilet. 


Redaktør