MedTek Husets services

​Vi hjælper vores partnere med at opnå deres mål om digital transformation og implementering af ny teknologi

Dette gør vi på fire områder


Digital udvikling

Vi leverer udvikling af systemer og applikationer, herunder også AI udvikling til digitalisering af komplekse opgaver og arbejdsgange.  

MedTek Digital laver softwareudvikling af nye produkter til at understøtte arbejdsgange med mulighed for bred indflydelse på det endelige produkt. Udviklingen kan typisk være webbaseret softwareapplikationer bygget fra bunden i tæt samarbejde ml. vores civilingeniører, udviklere og klinikerne.  

Derudover faciliterer vi også dataudtræk- og analyse for større projekter, der typisk skal bruges i ledelsesfora som beslutningsstøtte. Det kan være rapporter, statistikker og komparative analysedata etc. Nedenstående viser vores nuværende projekterImplementering

Vi leverer rådgivning og support under implementering af nye systemer samt løbende implementeringer af forbedringer af et eksisterende system.

Ved hvert nyt system er en grundig implementering fundamentet for en succesfuld anvendelse og senere videre udvikling. Vi har stor erfaring med implementeringen af bl.a. Sundhedsplatformen, hor vi har haft fokus på alt fra support under implementeringen til analyse af arbejdsgange. 

Efter en vellykket implementering er der mulighed for en dybere tilrettelægning af nærværende hjælp og undervisning. Analytics

Vi analyserer alt fra patientflows, arbejdsgange og større datamængder og skræddersyer de mest optimale løsninger. 

MedTek Huset Analytics udfører dataudtræk- og analyse for større projekter, der typisk skal bruges i ledelsesfora som beslutningsstøtte. Det kan være rapporter, statistikker og komparative analysedata etc. Derudover analyserer og forbedrer vi arbejdet i klinikken.Studenterholdet

MedTek Huset har sit eget studenterhold, der kan løse en bred vifte af opgaver, der typisk ligger i følgende hovedkategorier:

  • Dataopgaver

  • Oplæring og træning i systemer

  • Kliniske arbejdsgange

  • SP-relaterede opgaverØvrige services

Udover vores fire kerneområder, bistår MedTek huset også med andre løbende opgaver. 

Projektfacilitering og agilitet 

Vi arbejder som projektledere med agile og iterative processer.

Uddannelse

Vi hjælper med løbende undervisning sikres det, at anvendelsen af teknologi fungerer effektivt og ubesværet på et operationelt niveau
Redaktør