​​

Monitorering af bakterieresistens via dashboards​På Afdelingen for Klinisk Mikrobiologi (KMA) laver bioanalytikerne dagligt kontrol af vores resistensbestemmelser, ud fra bakteriekulturer med kendte zonestørrelser (ATCC stammer). Disse resistensbestemmelser aflæser bioanalytikerne som det første hver morgen, for at sikre, at stammerne har de korrekte zonestørrelser, og bioanalytikerne i laboratoriet derfor kan stole på de øvrige resistensbestemmelser, der er lavet på patientprøverne. 

Zonestørrelserne for ATCC-stammerne noteres i KMA´s interne it-system, og den enkelte bioanalytiker kan se, om den aflæste zonestørrelse ligger indenfor det acceptable område (range-område). Hvad man dog ikke kan se i systemet er, om der f.eks. sker et skred i aflæsningen over tid med nogle antibiotika, eller om den enkelte bioanalytiker har tendens til altid at måle lidt for små eller lidt for store zoner.  Men her har vi fået stor hjælp af vores nye ATCC-program, som er udviklet af MedTek-Huset.

Programmet giver nemlig et godt overblik over mange ting:

  • Vi kan se hver enkelt zonestørrelse målt i millimeter for hvert antibiotika for hver ATCC stamme
  • Målingerne​ kan ses i et kontrolkort, hvor man ud for hver måling kan s​e, hvem, der har aflæst zonestørrelsen, hvilken ugedag og dato, zonestørrelsen er aflæst samt target og range for det pågældende antibiotika
  • Vi kan selv regulere, hvilket antibiotika og, hvilken ATCC stamme, der skal vises i kontrolkortet
  • Vi kan selv regulere tiden, hvor vi kan se vores aflæsningerne​


Gruppen, der har ansvaret for ATCC-stammerne, mødes jævnligt og gennemgår samtlige aflæsninger af zonestørrelserne for hvert enkelt antibiotika for hver ATCC stamme. Ses der en tendens til, at der f.eks. måles enten for små eller for store zoner, handles der derpå med eksempelvis undervisning af bioanalytikerne af ansvarlige overlæge, hvorledes man aflæser de forskellige antibiotika for den enkelte bakteriestamme.

ATCC-programmet har altså givet os et rigtig godt overblik over vores daglige aflæsninger af vores ATCC stammer. Samtidig er der kommet mere fokus på korrekt aflæsning af zonestørrelser, som i sidste ende kan gøre en forskel for valg af antibiotika til patienten.​Redaktør