​​

KB Markør – Laboratoriesystem under udvikling af MedTek HusetI hæmatologisk markørlaboratorium har der gennem flere år været et stort behov for et laboratorieinformationssystem til at registrere prøvematerialer, print af barkodeetiketter fra arbejdslister med analysepaneler, mulighed for at følge prøverne i laboratoriet og afgive svar direkte til Sundhedsplatformen.

Disse arbejdsopgaver har ikke tidligere kunnet integreres i eksisterende laboratoriesystemer så som Labka, Patologisystemet eller Sundhedsplatformen, hvorfor muligheden for at få udviklet et system af MedTekHuset ville effektivisere arbejdsgangene betydeligt. 

MedTek Husets medarbejdere startede en forundersøgelse i foråret 2022 og havde efter otte uger kortlagt laboratoriets processer og lavet et forslag til et muligt laboratoriesystem. Udviklingsprocessen blev påbegyndt i august måned og første version af løsningen forventes at kunne tages i brug til foråret 2023.

MedTek-husets medarbejdere er fantastiske til at få overblik over komplekse arbejdsgange med mange udfaldsrum. De er suveræne til at forstå laboratoriepersonalets arbejdsprocesser og oversætte ønsker til anvendelige IT-løsninger med integration til flere andre IT-systemer.

Vi har været utrolig glade for samarbejdet og ser frem til et skræddersyet laboratoriesystem, der vil understøtte det daglige arbejde, forsimple processer, bedre patientsikkerheden og gøre kvalitetssikring af patientsvar lettere.


Redaktør