Datadrevet ledelse på Afdeling for Allergi, Hud- og KønssygdommeLedelsen på Afdeling for Allergi, Hud- og Kønssygdomme på Gentofte Hospital har i de senere år haft en klar vision om at være endnu mere datadrevet for at kunne bidrage til patienttilfredsheden og løbende forbedre sig i den interne målstyring på afdelingen. Selvom data har været tilgængeligt i rapporter, dashboards og andre målstyringsværktøjer i SP, har det været udfordrende at forstå ”historien bag tallene”. Hvorfor har eksempelvis udredningsrettet været lavere på den ene klinik ift. den anden? 

Ønsket om at blive en mere datadrevet afdeling med fokus på at forstå den tilgængelige data i dybden var bl.a. med til at lede til et samarbejde med MedTek Huset. Siden september 2019 har MedTek Huset bistået med hjælp til udtræk, behandling, visualisering og formidling af data fra Sundhedsplatformen. 

Et af fokusområderne for afdelingen har været den nationale målsætning om overholdelse af udredningsretten (patienter skal udredes inden 30 dage) på minimum 95%. Klinik for Allergi havde i 2019 en gennemsnitlig overholdelse af udredningsretten på 40%. Afdelingen gik herefter i gang med at analysere arbejdsgangene for udredningsretten, i tæt samarbejde med MedTek Huset. Det var særligt registreringspraksissen, som skulle ensrettes noget mere. Efter afdelingen havde igangsat en række tiltag, herunder ensretning af registreringspraksis, medførte det til, at de gradvist lå højere og højere, måned for måned. Allerede i løbet af 2022, kunne man møde de nationale målsætninger med en højere udredningsret. Klinikken fik sig arbejdet op på 98%. 

I dag hjælper MedTek Huset med forberedelse til ledelsestavlemøder, hvor data skal præsenteres og forklares.
 Redaktør