​​​​​

Strategi for Mary Elizabeths Hospital

​Livet skal leves – også når vi er syge

​Vores vision

Med højeste faglighed, fokus på nærhed og med det hele menneske i centrum, vil vi sammen skabe et banebrydende hospital, der samtidigt er trygt og hjemligt for børn, unge, gravide og deres familier.

Livet skal leves – også når vi er syge.

​Vores værdier skal mærkes i alt hvad vi gør

 • Faglighed
 • Nærhed
 • Helhed
 • Lighed
 • Nysgerrighed
 • Tryghed

​​​Hvorfor skaber vi Mary Elizabeths Hospital?

På Mary Elizabeths Hospital går vi nye veje for at skabe plads til menneskers og familiers liv og behov.

Med forskning og faglighed i verdensklasse hos vores højt specialiserede personale behandler vi børn, unge og gravide på højeste internationale niveau i en tryg og hjemlig atmosfære.

Når vi er syge, bliver hverdagen og følelsen af tryghed vigtigere end nogensinde, og her er leg en vej til glæde, trivsel og motivation. Med en legende tilgang og ved at sikre sammenhæng på tværs af alle deres kontaktpunkter før, unger og efter forløbet, finder vi frem til det, der motiverer patienter og familier til at deltage og trives bedst muligt. Vi prioriterer, at de kan leve livet, mens de behandles – sådan får vi de bedste resultater for hele familien.

Mary Elizabeths Hospital bliver det første af sin slags i verden, og gennem samarbejde med kommuner, praktiserende læge, hospitaler, forskere og andre partnere i Danmark og internationalt, vil vi både dele, inspirere og søge ny viden om den bedste og nyeste behandling af børn, unge og gravide.

​Vi står på et solidt fundament

Som del af Rigshospitalet har Mary Elizabeths Hospital et højt specialiseret personale, hvis arbejde bygger på forskning, uddannelse og et tæt samspil med det samlede danske sundhedsvæsen – derfor er Rigshospitalet allerede i dag en international klinisk spydspids. Rigshospitalet er hele rigets hospital – og et produkt af det skandinaviske samfund, der bygger på fri og lige adgang til sundhed, og hvor alle skal høres og inddrages. 

​​Hvordan vil vi gøre det?

Vi er nysgerrige, tænker nyt og skaber sammen med patienter, pårørende, personale samt samarbejdspartnere. 

For at være sikre på, at løsninger giver mening og værdi for brugerne, fokuserer vi på brugernes behov og tester alle løsninger sammen med brugerne, før noget nyt implementeres. 

Vores forskning tager udgangspunkt i brugerne, er nytænkende, evidensbaseret og klinisk forankret.

​​Vores indsatsområder

Fagligt i f​ront

Uddannelse og udvikling på alle niveauer med afsæt i det kliniske miljø.

Forskning i verden​sklasse

Klinisk forskning på højeste niveau og deltagelse i nationale og internationale forskningsnetværk. Samarbejde mellem personale, virksomheder og institutioner. 

Legende k​​ultur

Leg og kreativitet i behandling, pleje og rehabilitering. Nysgerrighed og nytænkning blandt personale i en bygning, der opfordrer til leg og kreativ udfoldelse. 

Partners​kaber

Personalet indgår partnerskaber med patienter og pårørende,​ som bygger på ligeværdighed, gensidig respekt, tillid og ansvar.

Sammenhænge​​nde forløb

Behandlingsforløb skal opleves sammenhængende for patienter og familier, både på Mary Elizabeths Hospital, når man er hjemme, på det regionale hospital og hos egen læge.

Nye fysiske rammer

Arkitektur og design, der lever op til nyeste kliniske standarder og underbygger sammenhængende forløb og legende kultur. 

​​​Brugernes behov og vores mål

Patientens ​​​behov

At tilbyde en behandling, der sikrer de bedst mulige helbredsmæssige resultater

Vore​s mål

 • Vi vil sikre, at personalets kompetencer og faglighed er på højeste niveau og i konstant udvikling
 • Vi vil være en attraktiv samarbejdspartner nationalt og internationalt
 • Vi vil skabe læring fra alle patientforløb gennem forskning

​​Menneskets behov

At blive set, hørt og mødt, som den man er ud over sin sygdom, og at der er fokus på den enkeltes livskvalitet.

Vores mål

 • Vi vil understøtte den enkeltes handlekraft og udvikling
 • Vi vil møde den enkelte ligeværdigt og i øjenhøjde og inddrage den enkelte i beslutningstagen
 • Vi vil skabe trygge, meningsfulde, motiverende og sammenhængende forløb

​​​​Familiens behov

At komme styrket igennem forløb med bevaret handle- og sammenhængskraft

Vore​s mål

 • Vi vil give plads til, at familien kan opretholde et familieliv
 • Vi vil understøtte gamle og nye relationer
 • Vi vil understøtte og udvikle familiens kompetencer i at håndtere sygdom og evt. følger både på hospitalet og hjemme

​​​Personalets behov

At føle engagement og stolthed i et tværfagligt miljø, der yder den bedste behandling, pleje og omsorg

Vor​es mål

 • Vi vil sikre udvikling af personalets faglighed
 • Vi vil sikre tværfaglige, ambitiøse miljøer med mulighed for fordybelse, sparring og støtte
 • Vi vil skabe en attraktiv arbejdsplads​
Redaktør