​​​​​

Designprincipper

​Fem designprincipper er bærende for det nye byggeri 


Med udgangspunkt i visionen for byggeriet er der gennemført et innovationsforløb i tæt samarbejde mellem patienter, familier, ledere og medarbejder​​​​e. Innovationsforløbet har resulteret i fem bærende designprincipper, som skal være styrende for både bygningen og organisationen. Figuren illustrerer generelle designprincipper for brugerbaseret hospitalsarkitektur og specifikke designprincipper for Mary Elizabeths Hospital.

​​Fem specifikke designprincipper

Integreret leg

Børn holder ikke op med at lege, ”bare” fordi de bliver syge. Legen skal derfor gøres til en integreret del af Mary Elizabeths Hospitals design, liv og forløb. Det handler ikke blot om legepladser og legepauser, men integration i hele patientforløbet. Barnets accept af sygdom og behandling kan f.eks. hjælpes på vej med lege, hvor barnet skal behandle en anden eller et legetøjsdyr.

Der skal løbe en rød tråd af leg gennem hele opholdet på Mary Elizabeths Hospital. Vi vil lege for alvor. Vi vil forske i - og træne - sammenhængene imellem leg og helbredelse med personale, familier og patienter.

​​​Designet til hverdagen

Hverdagen er virkeligheden. Vi skal fjerne følelsen af at gå i stå, når man er indlagt. Verden udenfor og verden indenfor skal gå i takt. Familiestuer skal gøre det muligt at fortsætte hverdagens rutiner og aktiviteter. Børn kan gå i skole og se deres venner. Familien kan tilberede og spise mad, nemt komme udenfor og få frisk luft, eller blot sidde i en sofa og se TV sammen. Det er små ting, men de holder fast i hverdagen og dermed virkeligheden.

​Se mig, spørg mig, lad mig

Børn og unge har et lige så basalt behov for anerkendelse som voksne. Følelsen af indflydelse på egen situation kan og skal stimuleres på flest mulige områder. Det handler om at styrke og understøtte patienternes egne ressourcer og kompetencer. Derfor gør vi brug af patienter og pårørendes viden i planlægningen af byggeriet. 

Men involveringen stopper ikke med planlægningen. I både behandlingsforløbene og dagliglivet på Mary Elizabeths Hospital vil vi sørge for, at patienter og pårørende bliver hørt, taget med på råd og får lov at føre an.

​Den gode rejse

Patientens rejse skal være en god oplevelse fra start til slut. Vi vil skabe en patientrejse, der starter godt, hænger sammen, og som altid føles i fremdrift.

Det kræver et godt førstehåndsindtryk af Mary Elizabeths Hospital, som starter allerede derhjemme med indkaldelse og planlægning af besøget. Patienten skal opleve et samlet, koordineret forløb uden besværlige overgange mellem afsnit og afdelinger, centre og sektorer. Det skal ikke blot være banebrydende arkitektur, men også en helt ny logistik og funktionalitet, der vil hjælpe med at minimere ventetid.

​Klare zoner

En bygning, der er intuitiv at finde rundt i. Arkitektur, teknologi, materialer og farvevalg, der fortæller dig, hvad du skal, må og kan. Bygningen skal guide brugerne i højere grad end skilte. Konsekvens og klare linjer udstråler kompetence og skaber tillid til, at man som patient er i gode hænder. Det giver mere overskud i patientens interaktion med både familie, personale og andre patienter.

​Rapport om designprincipper og brugerinddragelse

​Læs rapporten fra undersøgelsen af brugeroplevelsen i Juliane Marie Centret​​​ (pdf, åbner i ny fane)​​


Redaktør