Visionspjece

Indeholder en opdateret og mere letlæselig udgave af visionen og 
paradigmeskifte i forbindelse med realiseringen af BørneRiget.


Brugerinddragelsesstrategi

En sammenfatning af strategien for brugerinddragelse i udviklingen af BørneRiget.

Konkurrenceprogram

En overordnet beskrivelse af konkurrenceopgaven
samt konkurrencebetingelserneByggeprogram

En sammenfatning af kravene til byggeriet som relaterer sig til ydelsesbeskrivelsen 

Vision

De overordnede visioner, ambitioner og principper for det nye hospital Rumprogram

En beskrivelse af funktioner, arealer og nærhedskrav for alle afsnit 


Teknisk Designmanual

En beskrivelse af alle tekniske krav ift. byggefelt, byggeri, forsyninger, logistik etc.


Brugeroplevelsen

En rapport om brugeroplevelsen på verdens bedste hospital for børn og forældre (BørneRiget) 


Dommerbetænkning

Det samlede konkurrencemateriale består af 5 hoveddokumenter: Visionen, konku​rrenceprogrammet, byggeprogrammet, rumprogrammet og den tekniske designmanual.


​Evaluering

Evaluering af de indkomne tilbud

​  
​​​