​​​​

Mary Elizabeths Hospitals forskningsteam

På denne side kan du læse mere om, hvad forskningsteamet på Mary Elizabeths Hospital arbejder med.​​

​Mary Elizabeths Hospitals forskningsteam er et mindre team i det store forskningsnetværk på Rigshospitalet. Målet med teamets arbejde er at forskningsgøre områder og arbejdsgange, som er relevante for Mary Elizabeths Hospital. Forskningsindsatsen er derfor centreret omkring gravide, fødende, fostre, børn, unge og familier. Vores forskningsteam, som vi kalder TVÆRS, arbejder på tværs af faggrupper og afdelinger på Rigshospitalet og har både nationale og internationale samarbejdsrelationer.

Tværfagligt samarbejde

TVÆRS er kendetegnet ved at være et tværfagligt og aktivt uddannelses- og forskningsmiljø ledet af Jette Led Sørensen, overlæge og professor i interprofessionel læring, og samler primært de ph.d. -studerende, der vejledes af Jette Led Sørensen. I forskningsteamet indgår både læger, sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter og andre blandt andet indenfor ernæring og sundhed, cand. scient.san. og folkesundhedsvidenskab. Vi arbejder med afsæt i det kliniske miljø og inddrager patienter og deres familier for at få indsigt i deres erfaringer og perspektiver.

Vores fokus

Vi indgår i tværgående samarbejder med flere forskning- og uddannelsesprojekter, der har særlig fokus på emner som patientinvolvering, patientoplevelser og -erfaringer, børne- og ungerettigheder, leg på hospitaler, digitale interventioner med henblik på mobilisering, metoder til at vurdere mobilisering (accelerometre), operationsstuens Black Box, familie-centreret pleje og andet. Heri indgår flere Ph.d.-projekter, der vil danne grundlag for konkrete interventioner, som skal implementeres på Mary Elizabeths Hospital. Vi samarbejder også med studerende, hvilket har udmøntet sig i flere bachelorprojekter, specialer og efterfølgende videnskabelige artikler.

Du kan læse mere om de forskellige forskningsprojekter og finde links til videnskabelige artikler under:

Forskning på Mary Elizabeths Hospital.

Find Mary Elizabeths Hospitals forskningsteams kontaktoplysninger på denne side.

Redaktør