​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Forskningsteamets projekter på Mary Elizabeths Hospital

Her på siden kan du læse om de forskellige forskningsprojekter og finde kontaktoplysninger  på de personer, der er involveret i de enkelte projekter.

​​P​​​​​ublikationer​

 

Protokoller, registreret og publiceret
​I dette Ph.d.-projekt undersøges mulighederne og potentialet for at anvende en legende tilgang i forskellige kliniske sammenhænge med børn og unge. Projektet tager udgangspunkt i børnerettigheder og skal teste, om uddannelse af sundhedsprofessionelle i at bruge leg i klinisk praksis kan øge motivationen til inddrage børn og unge i deres egen behandling. I projektet inddrages både perspektiver fra sundhedsprofessionelle og børn og unge. Find publikationer og protokoller her​

Omtale af ph.d.-projektet:

Fondsmidler fra:

LEGO-fonden, BørneRiget Fonden, Helsefonden og Region Hovedstadens Uddannelsesfagligt Råd

Kontaktpersoner:


​I dette ph.d.-projekt undersøger vi, om en digital legeintervention kan få indlagte børn og unge til at være mere fysisk aktive. Den digitale legeintervention er en app (Monster Gartner), der indeholder aktiviteter, som opfordrer til fysisk aktivitet kamufleret i spil og leg. Find publikationer og protokoller her​

​Omtale af ph.d.-projektet: 

​Fondsmidler fra: 

Novo Nordisk Fonden, Rigshospitalets forskningspuljer​

Kontak​​​tpersoner: 


​I et ph.d.-projekt vil vi give børn og unge en “hospitalsstemme”. I et samarbejde mellem forskere og børn og unge vil vi udvikle og validere et spørgeskema, som vi kalder MinHospitalsStemme. Det bliver et digitalt evalueringsværktøj, som tager udgangspunkt i, hvad børn og unge selv synes er vigtigt for deres hospitalsoplevelse og mødet med sundhedsprofessionelle. Find publikationer og protokoller her​

Omtale af ph.d.-pro​​​jektet:

​​Fondsmidler fra: 

Trygfonden, Helsefonden, Paulsens Mindefond

​Kontaktpersoner: 


I dette ph.d. projekt undersøges en intervention med familiestuer, hvor en syg mor og et sygt nyfødt barn kan holdes sammen og modtage behandling og pleje på samme stue i et samarbejde mellem Afdeling for Graviditet, Fødsel og Barsel og Afdeling for Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn. Projektet skal kvalificere om modellen sikrer høj kvalitet i behandling og pleje, er gennemførlig og acceptabel for mor, barn og partner og for de sundhedsprofessionelle. Ph.d. projektet planlægges forud for implementering i en større skala i Mary Elizabeths Hospital.

Omtale af projektet:

Kontaktpersoner: 


Operation Room (OR) Black Box er en teknologisk platform, der optager og sammenstiller tidstro data fra operationsstuen. Operationsstuens Black Box vil via reelle data kunne bidrage til reduktion af risici ved operationer. Læs mere om projektet på OR Black Box’ hjemmeside.

Omtale af pr​ojektet:

Kontaktp​ersoner: 


På Mary Elizabeths Hospital forsker vi i, hvordan leg og aktivitet kan bruges af sundhedsprofessionelle til at håndtere børn og unge i forbindelse med hospitalsophold. Målet er at bedre behandlingen af børn og unge og gøre dem og deres familie mere trygge i mødet med hospitalet. Forskningen skal samle erfaringer med leg og aktiviteter på hospitaler fra hele verden og igangsætte nye projekter indenfor området. Læs mere om projektet under de ovenstående PhD-projekter og find vores publikationer og protokoller her​

​​Fondsmidler fra: 

Delvis fondsmidler fra LegoFonden, BørneRiget Fonden og Uddannelsesfagligt Råds budgetmidler​

​​Kontaktpersoner: 


Igennem et litteratur review undersøger vi om non-farmakologiske metoder til at forberede, støtte eller aflede børn kan nedsætte brugen af sedation eller generel anæstesi ved MR-scanninger. Samtidig undersøges fordelene af non-farmakologiske metoder på angst hos barnet og forældre, samt billedkvaliteten og scanningstiden.  

Publikationer:​

Kontaktpersoner: 


Mary Elizabeths Hospitals forskningsteam samarbejder med studerende. Samarbejdet har udmøntet sig i flere spændende bachelorprojekter, specialer og videnskabelige artikler: 


Forskningsteamet ved Mary Elizabeth Hospital har siden 2019 fået fondsmidler fra disse fonde:

Fondsmidlerne er opnået både som primære ansøgere og som medansøgere.​

 • LEGO-Fonden 

 • Novo Nordisk Fonden

 • Rigshospitalets forskningspuljer

 • Det Regionale Uddannelsesråd 

 • BørneRigets Fond

 • Trygfonden

 • Helsefonden ​

 • Paulsens Mindefond

 • Gangstedfonden (medansøger)

 • Projektstøtte, Institut for klinisk medicin, Københavns Universitet

 • Rejselegat, Københavns Universitet

 • Erik og Susanna Olesens Almentgørende Fond (medansøger)

 • Hans og Nora Buchards Fond

 • Simon Hartmann fonden

 • Johannes Fogs Fond
​​​​​


Redaktør