​​​​​​​​​​​​

Brugeroplevelsen på hospitalet

Formål og​​​ de​​​signmetode

Mary Elizabeths Hospital nytænker brugeroplevelsen på hospitaler. Vi vil skabe et sted, hvor fokus på behandlingen suppleres af fokus på de behov, man har som menneske og som familie i en sårbar situation. Også for personalet vil vi skabe rammer og tilbud, der tilgodeser deres behov som mennesker, mens de er på arbejde.

Selve brugeroplevelsen rækker langt ud over hospitalets fysiske rammer. Vi udvikler løsninger, som kombinerer fysisk design, digitale services og adfærdsmønst​re vha. nudging. Indsatsen skal sikre at oplevelsen får et markant løft og forløbet på Mary Elizabeths Hospital hænger sammen for alle både før, under og efter mødet med hospitalet.

Brugeroplevelsesteamet arbejder med en testdrevet designproces. Designprocessen har fokus på samskabelse, hvor arbejdet ikke blot er baseret på brugernes behov og perspektiver, men hvor brugerne også indgår i arbejdet om at fokusere indsatsen og udvikle idéer. På den måde sikrer vi, at formålet er rigtigt, og løsningerne passer til de mennesker, der skal bruge dem.

Har du erfaringer​ som patient, pårørende eller personale og lyst til at være med? Bliv Pr​​​øvekanin!​

Hjælp os med at træffe de rigtige beslutninger, når vi indretter og designer Mary Elizabeths Hospital.

Vi ønsker at skabe den bedst mulige oplevelse på Mary Elizabeths hospital - det kan vi kun lykkes med, hvis vi inddrager brugerne i processen med at designe de konkrete løsninger. Derfor har vi oprettet Prøvekaninerne, et panel hvor alle der har lyst til at give deres besyv med, kan melde sig til at være Prøvekanin for det kommende hospital. Som Prøvekanin siger du ja til at blive inviteret til at afprøve løsninger, fortælle om dine egne erfaringer, eller give din mening om ideer. Det kan for eksempel foregå som workshop, interview eller spørgeskema.

Har du lyst til at være Prøvekanin? Tilmeld dig her.

Testh​​us​et

Testhuset danner rammen for brugerinvolvering, udvikling og test af løsninger til det kommende hospital.

Testhuset er en 1:1 model af et udsnit af hospitalet. Det er i to etager og indeholder en sengestue, et ambulatorium og et personalekontor samt en vinterhave til ophold og aktiviteter. På 2. etage er der et stort lokale til workshop mm.

Med et areal på 416 kvadratmeter er der plads til at teste funktioner, indretning og arbejdsgange. Formålet med Testhuset er at teste og skabe rammer og løsninger, der er optimale for patienter og pårørende såvel som personale. Frem mod åbningen af hospitalet i 2026 vil vi i samspil med brugerne teste løsninger, så det sikres, at de er validerede af netop dem, der skal bruge dem. Elementerne i de enkelte rum vil altså løbende blive ændret og tilpasset, så hvad man oplever i huset, er ”work in progress.”

Testhuset er placeret foran Rigshospitalets Hovedindgang ved opgang 5 på Blegdamsvej 9.


Læs mere om testhuset i disse artikler:

​​​Brugerinddragelse

​Brugeroplevelsesteamet​​

Brugeroplevelsesteame​t er et in-house designteam sammensat med fokus på tværfaglighed, hvor hver profil bringer værdi o​g nye vinkler til projektet. Vi har vores base i FrontLab ved siden af byggepladsen i samme bygning som byggesporet i projektet. Find kontakto​plysninger her


Redaktør