​​​​​​​​​​​

Brugerinddragelse i foranalysen

​Medarbejdere, patienter og pårørende har været med til at påvirke processen og de valg, der er truffet i foranalysen af projekt 'BørneRiget', senere Mary Elizabeths Hospital. ​

​Den viden og erfaringer personalet samt patienter og pårørende er kommet med har været afgørende for at kunne skabe et optimalt byggeri, der match​er fremtidens behov for børn, unge og fødende under indlæggelse og behandling. 

​​​​De mange ønsk​er og forventninger til byggeprojektet er indarbejdet i byggeprogrammet, og ønskerne er på den måde med til at skabe så optimale forhold for hospitalets fremtidige patienter og pårørende som muligt.​​

Brugerinddragelsen i foranalysen har bl.a. omfattet: 

 • ​Input på styregrupper og ledelsesmøder

  Patienter/forældre til patienter deltog på både indledende styregruppemøder og ledelsesmøder i projektet i 2014 for at fortælle om deres drømme for fremtidens hospital. Sammen med medarbejder​nes forslag indgik det i det videre arbejde med visionen​​ for BørneRiget.​​

 • Selvrapporterede billeder og oplevelser

  Patienter i hele JMC blev via en app inviteret til at dele ud af deres oplevelser og tage billeder af de bedste og de værste steder på Rigshospitalet. Alle input blev brugt i arbejdet med at designe projektbeskrivelsen for fremtidens BørneRiget.
 • Kortlægning af brugeroplevelsen i JMC

  Brugeroplelsen i de nuværende rammer i JMC blev kortlagt gennem brugerundersøgelser og feltstudier af et hold af antropologer og desi​gnere sammen med patienter, pårørende og personale fra Juliane Marie Centret. Processen bestod af et grundigt researchog analysearbejde efterfulgt af faser, hvor visionen, designprincipperne og løsningsforslag blev udviklet. 
  Kortlægningen mundede ud i bogen 'BørneRiget', der beskriver undersøgelsen, designprincipperne og resultaterne. Download bogen 'BørneRIget' her.

 • Camp med brugere og fagfolk om indretning og design

  130 patienter, pårørende, medarbejdere og andre specialister var i januar 2015 samlet på en todages camp for at sætte fokus på fremtidens forløb for børn, unge og fødende på Rigshospitalet. En fremtidig fødeafdeling og børneafdeling blev bygget, diskuteret og præciseret med alle tænkelige funktioner involveret.​
  Læs mere om campen og se film fra dagen​

 • Brugerpanel - involvering

  Juliane Marie Centret oprettede i 2014 et brugerpanel, som skulle bruges som sparringspartner for både projektet BørneRiget og resten af Juliane Marie Centret. Brugerpanelet, som i dag består af over 70 patienter og pårørende, som har bidraget med feedback på tiltag og udviklingsprojekter i relation til BørneRiget.
  Læs mere om brugerpanelet​

 • Eyetracking - wayfinding undersgelse

  I forbindelse med forundersøgelsen blev 10 testpersoner af forskelligt køn og alder udstyret med en eye-tracking brille. De blev bedt om at møde op ude på Blegdamsvej og fik til opgave at finde frem til to specifikke afsnit på hospitalet. Flere sygeplejersker fik eye-trackingbrillen på i forbindelse med deres opgaver i medicinrummet. Begge analyser gav gode input til, hvordan indretning og skiltning kan forbedres i nuværende og kommende bygninger på Rigshospitalets matrikel. Læs mere om eye-tracking-undersøgelsen​

 • Workshop om familiefaciliteter

  Fremtidens familiefaciliteter var til diskussion på en workshop i 2015, hvor både patienter, pårørende, familier og fagfolk deltog. Formålet var at konkretisere, hvilke aktiviteter en indlagt familie har brug for i fremtidens hospital. De indkomne forslag er konkretiseret og beskrevet i byggeprogrammet for BørneRiget.​
 • ​Simulation (mock-up)

  Juliane Marie Centret har gennemført flere mock—ups (1-1 test i modelrum) af både sengestuer til børn og voksne, intensive stuer til neonatalbørn (NICU-stuer) og større børn (PICU-stue) samt en fødestue og ambulatorierum. Både læger, sygeplejersker, jordemødre og medico-kyndige samt andre faggrupper var repræsenteret i testene, som foregik i et testrum på Rigshospitalet. Resultatet blev at halvdelen af rummene skulle ændre størrelse og udformning, og at de få rette arbejdsforhold for personalet.​
  Læs mere om simulationen af sengestuerne og andre mock-ups​

 • Kortlgning af p

  atientforlb

  Mere end 100 patientforløb er blevet kortlagt fra det tidspunkt vi har modtaget henvisningen til patienten er udskrevet. De faglige eksperter fra de enkelte dele af forløbet bidrog til det samlede billede og gjorde det muligt at beskrive fremtidens ideelle forløb under de optimale fysiske rammer. 

 • Arbejdsgrupper om faglige funktioner

  Fremtidens faglige funktioner blevet beskrevet i en række rapporter fra 7 arbejdsgrupper, som mundede ud i en række anbefalinger til fremtidens BørneRiget. I alle arbejdsgrupper deltog repræsentanter for relevante klinikker og specialer på tværs af alle centre på Rigshospitalet..

 ​

Læs alle initiativ​er her​


Redaktør