Kromosomlaboratoriet

​Kromosomlaboratoriet udfører analyse af moderkageprøver og fostervandsprøver fra gravide med øget risiko for kromosomfejl hos fosteret. Her analyseres blod- og vævsprøver fra børn og voksne, når der er mistanke om kromosomfejl og udfører specielle analyser til udredning af mental retardering. 

​Kromosomlaboratoriet deltager årligt i "United Kingdom National External Quality Assessment Scheme (UKNEQAS)" for præ- og postnatale cytogenetiske analyser.​