Sundhedsplatformen

Her kan du læse, hvordan du som ny medarbejder bliver introduceret til Sundhedsplatformen.

Hvad er Sundhedsplatformen?

Sundhedsplatformen er trådt i stedet for hidtidige patientjournaler og erstatter en lang række forældede og usammenhængende it-systemer. Det har medført en ny måde at organisere arbejdet på, så behandlingen bliver bedre, og patienternes behov og ønsker i højere grad styrer forløbet. Både patienter og personale har adgang til Sundhedsplatformen. Siden juni 2017 har Sundhedsplatformen været fuldt implementeret i hele Region Hovedstaden.

Hvad betyder det for mig som ny medarbejder?

Alle nyansatte sundhedsfagligt personale, der skal dokumentere i Sundhedsplatformen deltager i regionens uddannelseskoncept som består af to dele, og herefter afsluttes med en selvevaluering af at du er blevet klar til at arbejde i systemet. 


1.Introduktion til Sundhedsplatformen

Første del afvikles centralt og fokuserer på at introducere til Sundhedsplatformen. Først fokuseres på det generelle overblik i form af forståelse og logik i opbygningen af Sundhedsplatformen. Dernæst introduceres de grundlæggende dokumentationsredskaber. Undervisningen afvikles i it-klasserum og er opdelt i en række uddannelsesspor ud fra faggruppe på tværs af specialer.

Del 1 afvikles på én arbejdsdag (7,5 timer) for alle klinikere. Lægesekretærernes forløb strækker sig dog over 3 fulde arbejdsdage.

2. Kliniknær oplæring

Den kliniknære og specialespecifikke oplæring foregår lokalt i klinikken ved oplæring fra Sundhedsplatformens nøglepersoner. Oplæringen tager afsæt i de lokale arbejdsgange og vil indeholde både sidemandsoplæring og e-læring.

Din leder sørger for kursustilmelding

Det er din leder, der har ansvar for at tilmelde dig de rigtige kurser i forhold til din faggruppe og din funktion. Dette er også gældende, hvis du tidligere har været ansat i regionen. Her vurderer din leder, om yderligere kurser er nødvendige for din nye ansættelse eller om den uddannelse du allerede har fået i Sundhedsplatformen, er tilstrækkelig for den funktion, som du skal varetage i din nye stilling. 


Redaktør