Parkering

​Herunder kan du læse mere om parkering for bilister og cyklister samt ansøgning om parkeringstilladelse for ansatte​ på Rigshospitalet.

​Hvor må jeg​​ parkere​​​ på Blegd​​amsvej?

Parkeringspladserne på Rigshospitalets terræn tæt ved indgangene forbeholdt patienter. Som medarbejder skal du parkere i parkeringshuset, eller på Henrik Harpestrengsvej og i området op mod Nørre Allé eller på parkeringspladerne på Ole Maaløes vej.  Du skal have en parkeringstilladelse for at parkere på Rigshospitalets område mellem kl. 6.30 og 14.45.

​Se oversigtskort over Rigshospitalet, Blegdamsvej (pdf åbner i nyt vindue)

Parkerings​tillad​​else - Hvord​​​an funge​​rer det?

  • Det koster 210 kr. om måneden. Beløbet bliver automatisk trukket af din løn. Hvis d​u ikke er månedslønnet af Rigshospitalet, skal du betale forud kontant for minimum tre måneder, når du henter tilladelsen ​
  • Tilladelsen gælder for hele måneder
  • En parkeringstilladelse kan gælde for to biler. Du skal blot lægge tilladelsen i forruden af en af de to biler du har søgt tilladelse til​.

Parkeringstillad​​else -​ Hvordan søger ​​jeg?

Du søger om parkeringstilladelse ved at udfylde et elektronisk ansøgningsskema, gemme det på din computer og vedhæfte det mailen i din e-boks.dk. Følg vejledningen i blanketten. Du skal bruge dit NemId nøglekort.​

 Parkeringstilladelse (pdf, åbner i ny fane)

Du kan også  udskrive ansøgningsskemaet og sende det til:

Rigshospitalet
Parkeringsadministrationen
Afsnit 2860
Blegdamsvej 9
2100 København Ø ​

Parkeringstillad​​else -​ Hvordan modtager jeg den?

  • Det tager os to hverdage at udstede parkeringstilladelsen
  • Du kan hente parkeringstilladelsen i informationen i forhallen på Blegdamsvej to dage efter du har søgt eller den første dag du starter. Du må gerne standse udenfor hovedindgangen
  • Hvis du ikke er månedslønnet, skal du betale tre måneder forud kontant. Du kan betale i informationen i forhallen, når du henter tilladelsen
  • Hvis du ønsker at få parkeringstilladelsen sendt til din privatadresse, skal vi modtage din ansøgning senest 10 dage inden du skal bruge den

Har du spørgsmål, ring til Parkeringsadministrationen, Blegdamsvej på tlf.: 35 45 29 15 på hverdage mellem klokken 10-14 eller mail til parkering.rigshospitalet@regionh.dk 

​Hvor må jeg pa​rkere​​​ i Glostrup?​

De to udendørs parkeringsområder ved Glostrup hospital er tidsbegrænsede til maksimalt 4 timer i dagtimerne (kl. 7.30-17.00). Formålet med 4-timers begrænsning er at friholde disse pladser til patienter og pårørende. I parkeringshuset er der 487 pladser. Her er der ingen tidsbegrænsning, og bilen kan stå i læ for vind og vejr. ​Vær opmærksom på, at kommunens parkeringsvagter har deres daglige gang på hospitalets parkeringsområder.​
Se oversigtskort over Rigshospitalet, Glo​strup​ (pdf åbner i nyt vindue)

Cykelparkering

Ansatte på Rigshospitalet kan parkere deres cykler i overdækkede, aflåste cykelparkeringsområder – både på Blegdamsvej og i Glostrup. På Rigshospitalets intranet kan du læse mere om, hvordan du får adgang til de aflåste cykelparkeringer. Herudover kan du også parkere din cykel i cykelstativerne, der findes rundt omkring på matriklerne.


Redaktør