Parkering

​Herunder kan du læse mere om parkering for bilister og cyklister samt ansøgning om parkeringstilladelse for ansatte​ på Rigshospitalet.

Hvor må jeg parkere på Blegdamsvej? 

Parkeringspladserne på Rigshospitalets terræn tæt ved indgangene er forbeholdt patienter. Som medarbejder skal du parkere i parkeringshuset, eller på Henrik Harpestrengsvej og i området op mod Nørre Allé eller på parkeringspladserne på Ole Maaløes vej.  

Du skal have en parkeringstilladelse for at parkere på Rigshospitalets område mellem kl. 6.30 og 14.45.

Parkeringstilladelse - Hvordan søger jeg?

Alle medarbejdere, der er månedsaflønnet af Rigshospitalet, kan få udstedt en parkeringstilladelse, der koster 210 kr. pr. måned. Parkeringstilladelsen kan omfatte op til 2 biler. 

Du betaler for hele kalendermåneder og betalingen sker månedsvis bagud ved indeholdelse i lønnen. Der sker ikke tilbagebetaling ved fravær (ferie, sygdom m.v.). 

Ansøg om parkeringstilladelse (Word)

Skemaet sendes til parkeringsadministrationen:
Center for Ejendomme
Lyskær 13A
2730 Herlev

Hvor må jeg parkere i Glostrup?

De to udendørs parkeringsområder ved Glostrup hospital er tidsbegrænsede til maksimalt 4 timer i dagtimerne (kl. 7.30-17.00). Formålet med 4-timers begrænsning er at friholde disse pladser til patienter og pårørende. I parkeringshuset er der 487 pladser. Her er der ingen tidsbegrænsning, og bilen kan stå i læ for vind og vejr. Vær opmærksom på, at kommunens parkeringsvagter har deres daglige gang på hospitalets parkeringsområder.

Cykelparkering

Ansatte på Rigshospitalet kan parkere deres cykler i overdækkede, aflåste cykelparkeringsområder – både på Blegdamsvej og i Glostrup. På Rigshospitalets intranet kan du læse mere om, hvordan du får adgang til de aflåste cykelparkeringer. Herudover kan du også parkere din cykel i cykelstativerne, der findes rundt omkring på matriklerne.Redaktør