​​

Transport

​Herunder kan du læse mere om parkering for bilister og cyklister samt ansøgning om parkeringstilladelse for ansatte​ på Rigshospitalet.


Parkeringspladserne på Rigshospitalets terræn tæt ved indgangene er forbeholdt patienter. Som medarbejder skal du parkere i parkeringshuset, eller på veje omkring Rigshospitalet. Vær opmærksom på parkeringsskiltning, da der går parkeringsvagter i området.

Du skal have en parkeringstilladelse for at parkere på Rigshospitalets personaleparkeringspladser.


Du skal have en parkeringstilladelse for at parkere på Rigshospitalets område.

Der findes to typer P-tilladelser:

  • Døgntilladelse som er gældende hele døgnet, alle ugens 7 dage. Med denne tilladelse kan du parkerer på alle personale P-pladser på Rigshospitalet. Tilladelsen koster 210 kr. pr. måned.

  • Nattilladelse som er gældende alle hverdage fra kl. 14.30-08.00 samt hele døgnet i weekender på alle personale P-pladser på Rigshospitalet.
    Tilladelsen er gratis.

Fælles for begge tilladelser er, at man også må parkere på patientpladserne kl. 14.30-08.00 alle hverdage samt hele døgnet i weekenden.

Alle medarbejdere, der er månedsaflønnet af Rigshospitalet, kan få udstedt en parkeringstilladelse. 

Du betaler for hele kalendermåneder og betalingen sker månedsvis forud. Der sker ikke tilbagebetaling ved fravær (ferie, sygdom m.v.). ​

Hvis du ønsker at ansøge om en parkeringstilladelse skal du kontakte:

Parkeringsadministrationen
Center for Ejendomme
Lyskær 13A,
2730 Herlev​

Hvis din henvendelse ind​eholder personfølsomme oplysninger som for eksempel dit personnummer, skal du skrive til os på en sikker forbindelse.

Klik her for at sende sikker digital post til Parkeringsadministrationen

Har du generelle spørgsmål, der ikke indeholder følsomme og fortrolige oplysninger, kan du skrive til os via e-mail


De to udendørs parkeringsområder ved Glostrup hospital er tidsbegrænsede til maksimalt 3 timer i dagtimerne (kl. 7.30-17.00). Formålet med 3-timers begrænsning er at friholde disse pladser til patienter og pårørende. I parkeringshuset er der 487 pladser. Her er der ingen tidsbegrænsning, og bilen kan stå i læ for vind og vejr. Vær opmærksom på, at parkeringsvagterne har deres daglige gang på hospitalets parkeringsområder.


Cykelparkering

Ansatte på Rigshospitalet kan parkere deres cykler i overdækkede, aflåste cykelparkeringsområder – både på Blegdamsvej og i Glostrup. På Rigshospitalets intranet kan du læse mere om, hvordan du får adgang til de aflåste cykelparkeringer. Herudover kan du også parkere din cykel i cykelstativerne, der findes rundt omkring på matriklerne.

Lånecykler

Rigshospitalet har et tilknyttet cykelbibliotek, hvor medarbejderne har mulighed for at låne cykler. Der er mulighed for lån af både elcykler, foldecykler og helt almindelige cykler. 

Shuttlebus

Til transport imellem Blegdamsvej og Glostrup er indsat en shuttlebus, der kører en gang i timen fra begge matrikler. Bussen kan benyttes af alle Rigshospitalets ansatte ved fremvisning af gyldigt ID-kort. Det er også muligt at få sin cykel med bussen.Redaktør