Hospitalsbyggeri - Det Nye Rigshospital

Rigshospitalet gennemgår i disse år en historisk forvandling. Med storstilede nybyggerier understøttes hospitalets status som regionens og landets spydspids med ekspertfunktioner på næsten alle områder. 

Nybyggeri både på​​ Blegdamsvej og i Glostrup

Der bygges store nye hospitalsbygninger både på Rigshospitalet – Blegdamsvej og på Rigshospitalet – Glostrup. Derfor vil du som medarbejder ikke kunne undgå at opleve, at hospitalet også er en byggeplads i disse år, og at funktioner og afdelinger kommer til at flytte rundt efterhånden som, byggeriet skrider fremad. ​

Bedre p​lads fremover

Mens nogle afdelinger flytter ind i de nye bygninger – vil de afdelinger, der skal have til huse i de nuværende bygninger, i fremtiden få den nødvendige plads til fremtidens patient-, pårørende- og personalefaciliteter. ​

Bygget ti​​l fremtidens krav

Med byggeriet skabes moderne faciliteter, som kan leve op til nutidens og fremtidens krav til behandlingsformer, sammenhængende patientforløb og effektivitet. Og overalt lægges vægt på behagelige og smukke omgivelser ud fra den teori, at det virker helende på patienten.

I alle Rigshospi​talets nye byggerier lægger vi vægt på

  • Æstetik og harmoni: Overalt skal de fysiske rammer i indretning og udseende tilgodese patienters og pårørendes forventninger
  • Helende arkitektur: De fysiske rammer spiller en rolle for lindring og helbredelse. Lyd, lys, farver, kunst og natur kan fremme psykisk velvære og give mindre stress
  • Ny teknologi: Robotter og telemedicin vil hjælpe det nye hospital til i at yde sit bedste, og sikre at diagnostik og behandling sker bedre og hurtigere. 
Redaktør