Hospitalsbyggeri - Det Nye Rigshospital

Rigshospitalet gennemgår i disse år en historisk forvandling. Med storstilede nybyggerier understøttes hospitalets status som regionens og landets spydspids med ekspertfunktioner på næsten alle områder. 

Nybyggeri både på​​ Blegdamsvej og i Glostrup

Der bygges store nye hospitalsbygninger både på Rigshospitalet – Blegdamsvej og på Rigshospitalet – Glostrup. Derfor vil du som medarbejder ikke kunne undgå at opleve, at hospitalet også er en byggeplads i disse år, og at funktioner og afdelinger kommer til at flytte rundt efterhånden som, byggeriet skrider fremad. ​

Bedre p​lads fremover

Mens nogle afdelinger flytter ind i de nye bygninger – vil de afdelinger, der skal have til huse i de nuværende bygninger, i fremtiden få den nødvendige plads til fremtidens patient-, pårørende- og personalefaciliteter. ​

Bygget ti​​l fremtidens krav

Med byggeriet skabes moderne faciliteter, som kan leve op til nutidens og fremtidens krav til behandlingsformer, sammenhængende patientforløb og effektivitet. Og overalt lægges vægt på behagelige og smukke omgivelser ud fra den teori, at det virker helende på patienten.

I alle Rigshospi​talets nye byggerier lægger vi vægt på

  • Æstetik og harmoni: Overalt skal de fysiske rammer i indretning og udseende tilgodese patienters og pårørendes forventninger
  • Helende arkitektur: De fysiske rammer spiller en rolle for lindring og helbredelse. Lyd, lys, farver, kunst og natur kan fremme psykisk velvære og give mindre stress
  • Ny teknologi: Robotter og telemedicin vil hjælpe det nye hospital til i at yde sit bedste, og sikre at diagnostik og behandling sker bedre og hurtigere. 

Helt nyt Børne​Riget på vej

Region Hovedstaden, Rigshospitalet og Ole Kirk's Fond er gået sammen i et partnerskab om et hospitalsbyggeri i verdensklasse, der sætter helt nye standarder for behandlingsforhold for børn, unge, fødende og deres familier. Det nye byggeri har arbejdstitlen 'BørneRiget'.

Vi nytænker hospitalsoplevel​​sen for familier

Målet er klart for det nye hospitalsbyggeri: At revolutionere oplevelsen for børn, fødende og deres familier før, under og efter behandlingen. Væk med følelsen af at livet går i stå, mens man er indlagt og væk med usammenhængende behandlingsbeløb. 

Fokus på familiesamvær

På det nye hospital bliver alle forløb og funktioner tilrettelagt, så børn og forældre flyttes mindst muligt. Specialisterne og eksperterne kommer til barnet og familien - ikke omvendt. Derudover skaber det nye hospitalsbyggeri rammerne for, at familier får mulighed for at være sammen som familie og have en så almindelig og tryg hverdag som muligt. ​

Læs mere om nybyggeriet på Rigshospitalet​ (åbner i nyt vindue)​


Redaktør