Mission, vision og målsætninger for Region Hovedstaden

​Herunder kan du læse Region Hovedstadens mission og vision for,​ hvorfor er vi her og hvilken retning vi gerne vil. Du  finder også en kort version af de politiske målsætninger, vi arbejder efter i regionen.​

Missi​​on

Missionen beskri​ver regionens opgaver og eksistensberettigelse:

"Vi står for behandling, uddannelse og forskning inden for borgernes sundhedsvæsen, og sammen med andre udvikler vi hovedstadsregionen, hvor vi har særlige opgaver, inden for miljø, trafik, erhverv, uddannelse og det sociale område"

Visio​n

Visionen beskriver ​retningen for regionens virke:

"Hovedstadsregion​en er den grønne og innovative metropol med høj vækst og livskvalitet, samt et sammenhængende sundhedsvæsen på internationalt topniveau"

​Politiske måls​​ætninger

​Patientens situ​​​​​ation styrer forløbet 

Vi tager udgangspunkt i det enkelte menneske, når patientens forløb tilrettelægges. Derfor skal planlægning og gennemførelse af behandling tage udgangspunkt i patientens situation, forudsætninger, ressourcer og motivation. 

Høj faglig ​k​​valitet 

Vores behandling skal baseres på retningslinjer, der afspejler den højeste faglige standard på et givent område. Behandlingen skal være sikker, og der arbejdes systematisk med at reducere risici for skader og utilsigtede hændelser. 

Ekspansive​​ vi​densmiljøer 

Region Hovedstaden skal stå internationalt stærkt med markante vidensmiljøer, hvor generering af ny viden og innovation er i fokus, og hvor vi har kort vej fra banebrydende kliniske forskningsresultater til ny og bedre behandling af patienterne. 

Grøn og innova​​tiv metropol 

At være en attraktiv metropol, der kan tiltrække arbejdskraft og viden, er afgørende for Region Hovedstaden. Vi er kendt for et godt bymiljø, hvor man kan færdes trygt og har adgang til vand og grønne områder. Vi står internationalt stærkt inden for det blå/grønne erhvervsliv, med gode samarbejder der skaber innovative løsninger på globale samfundsudfordringer. Vi skal i højere grad udnytte det gode afsæt, der gør regionen attraktiv for borgere, turister, arbejdskraft og investeringer, og samtidig skaber potentiale for vækst.

Læs den fulde beskrivelse af de politiske målsætninger på Region Hovedstadens hjemmeside​​​


Redaktør