Strategiske indsatser og driftsmålstyring

Under Region Hovedstadens overordnede strategi Fokus og Forenkling er der vedtaget fem strategiske indsatsområder. Herunder finder du en beskrivelse af indsatsområderne. Læs også om, hvordan vi arbejder med driftsmålstyring.

Ventet & Vel​kommen

Formålet med Ventet & Velkommen er at skabe gode rammer om patienter og pårørende og gode relationer mellem patienter, pårørende og medarbejdere. Indsatsen skal understøtte et sammenhængende, helhedsorienteret og effektivt behandlingsforløb, samt skabe gode rammer og vilkår for patienter og medarbejdere, og derigennem bidrage til patient- og medarbejdertilfredsheden.

Læs mere om Ventet og velkommen (pdf - åbner i nyt vindue)

Patientsansvarlig læge

Formålet med patientansvarlig læge er at styrke det lægelige ansvar i forhold til at sikre bedre sammenhæng og koordination i patientforløbene samt øge patienternes tryghed og tilfredshed med deres behandlingsforløb på hospitalerne i Region Hovedstaden.

Læs mere om Patientansvarlig læge (pdf - åbner i nyt vindue)

Fremtidens Hospital

Over de næste 10 år investerer Region Hovedstaden mere end 17 mia. kr. i nye hospitalsbyggerier. Fremtidens Hospital skal styrke den faglige kvalitet, sikre effektive behandlingsforløb, sikre effektive logistikløsninger samt en ensartet tilgang til arbejdet med effektiviseringsgevinster.

Læs mere om indsatsområdet Fremtidens Hospital (pdf - åbner i nyt vindue)

Styrkelse af innovation og forskning

Med denne strategiske indsats, skal vi understøtte de kliniske innovations- og forskningsmiljøer i Region Hovedstaden, så der sikres en høj faglig kvalitet i behandlingen til fordel for patienter, borgere og medarbejdere. Styrkelse af innovations- og forskningsaktiviteterne skal sikre, at Region Hovedstaden, også i fremtiden, er en attraktiv arbejdsplads og samarbejdspartner på et højt internationalt niveau. Konkret sætter vi flere forskningsprojekter i gang og øger samarbejdet på tværs af matrikler og specialer samt igangsætter flere medarbejderdrevne innovative projekter.

Læs mere om Styrkelse af innovation og forskning (pdf - åbner i nyt vindue)

Bedre behandling med Sundhedsplatformen

Den strategiske indsats understøtter den milliard investering, der er foretaget i Sundhedsplatformen ved at fokusere på anvendelsen af Sundhedsplatformen, hvordan den anvendes, hvordan erfaringer bringes videre, hvordan der tilpasses, hvordan kvaliteten øges og partnerskabet med patienterne forbedres og endeligt, hvordan effektiviseringer realiseres. Målet er, at skabe gode rammer for effektiv udnyttelse af it-systemet, hvor der er sammenhæng og kvalitet for såvel patienter som for medarbejdere.

Læs mere om Bedre behandling med Sundhedsplatformen (pdf - åbner i nyt vindue)

Driftsmålstyring

Når du starter på dit nye job, vil du naturligt komme til at deltage i tavlemøder sammen med dine kolleger og leder. Tavlemøderne sætter fokus på jeres drift og kerneopgaver med det formål, at vi sammen skaber en forbedringskultur. På tavlemøderne har I en fælles dialog om de opgaver, der løses godt med henblik på læring, og de opgaver der går mindre godt med henblik på forbedringer til næste tavlemøde. Det kalder vi i Region Hovedstaden - driftsmålstyring.

Er du mere nysgerrig på hvad driftsmålstyring er, så se med her hvor vores regionsdirektør giver sit bud: 

Se filmen Fokus og forenkling viser vejen frem


Redaktør