Vikar

Intern Vikar Service formidler vikarer til de kliniske afsnit, som matcher de kompetencer afdelingerne og afsnittene efterspørger. Alle vikarer som tilknyttes vores interne vikarkorps yder en høj kvalitet og sikkerhed i plejen af patienterne.​​​