Bliv vikar på Rigshospitalet

​Vi søger specialsygeplejersker, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og sygehjælpere, samt sygeplejestuderende. Det er nødvendigt, at du har en solid og alsidig kirurgisk baggrund, fra et hospital i Danmark.

Vi sø​​ger:

 • Specialsygeplejersker. Vi har brug for anæstesi-, intensiv- og operationssygeplejersker. Især intensivsygeplejersker til neuro- og thoraxkirurgiske afsnit samt opvågningsafsnit. Tiltrædelse snarest muligt.
 • Sygeplejersker. Du skal have en solid og alsidig erfaring fra kirurgiske afdelinger fra lignende hospitaler i Danmark, og minimum 2-3 år, samt en opdateret erfaring i håndteringen af IV medicinering og CVK
 • Social- og sundhedsassistenter og sygehjælpere. Du skal have minimum 2 års hospitalserfaring og helst fra det kirurgiske område.
 • Sygeplejestuderende. Du skal have gennemført og bestået de første 4 moduler, eller de to første semestre af din uddannelse, for at kunne ansøge om at blive vikar. Ligeledes kræver vi, at du i forvejen har lidt erfaring fra Hospital, som evt. kan være fra klinik eller andet. Vi afholder jævnligt et introduk​tionsmøde for sygeplejestuderende, og det er en forudsætning for rekruttering, at du deltager i dette.
  Vi har ikke flere pladser fra nu og indtil sommer og vi  holder sommerferiepause med afholdelse af vores introduktionsmøder, fra slut maj til start september. Det vil sige, du kan ringe til os igen for tilmelding til introduktionsmøder, fra mandag den 21. august 2017. 

Vi ti​​​lbyder: 

 • Mere end 100 højt specialiserede afsnit og funktioner samlet i et hus.
 • Stor fleksibilitet i arbejdet og gode arbejdsforhold.
 • Indflydelse på, hvornår, hvor længe og hvor ofte du vil arbejde.
 • Kompetenceprofil med mulighed for specialisering.
 • Introduktion til de enkelte afsnit og IT-systemet.
 • For fastansatte: personalemøder og MUS-samtaler.

Vi forv​​enter:

 • At du som vikar hos Intern Vikar Service er vores repræsentant.
 • At du optræder positivt og kompetent.
 • At du har en positiv indstilling til samarbejde.
 • At du er fleksibel.
 • At dine faglige kompetencer er veldokumenterede.

Ansøgning

Har du ovenstående kompetencer opfyldt, kontakt os for det videre rekrutteringsforløb på tlf.nr. 3545 ​6567.​

 

Vilkår

Som sygeplejerskevikar hos os arbejder man på mange forskellige klinikker og afsnit. Det er derfor nødvendigt at du har en solid og alsidig kirurgisk baggrund, fra et hospital i Danmark. Udover at du kan yde sygepleje på et højt fagligt niveau, skal du trives i en hverdag, hvor fleksibilitet og omstillingsparathed er en betingelse som vikar.

Sygeplejerskevikaren skal varetage de sygeplejeopgaver, der forefindes på afsnittet og følge de vejledninger, instrukser og politiker, som er gældende i den pågældende klinik/afsnit.

En vagt ændres og tilpasses løbende med afsnittets behov, og der kan opstå situationer, hvor du omplaceres til et andet afsnit lige før vagtstart – og det skal du være parat til. Derudover skal du have lyst til at indgå i et tæt samarbejde med Intern Vikar Service ud fra vores værdisæt om åbenhed, troværdighed, respekt og medmenneskelighed.

Som vikar har du mulighed for at melde vagtønsker ind dag for dag, eller over en længere periode. Vi sikre, at der er match mellem dine kompetencer og ønsker, samt afsnittene/klinikkernes efterspørgsel inden du tilbydes vagten, for derved at opnå den bedste sygepleje.

Når du som vikar kommer ud på mange forskellige afsnit og klinikker, opnår du kompetenceudvikling. Det kan give muligheden for nye karriere muligheder og måske en fastansættelse på et afsnit eller i en klinik.

Du er altid velkommen til at kontakte os for en drøftelse af dine muligheder, for eksempel tidsbegrænsede ansættelser.

Løn- og arbejdsforhold sker i henhold til aftale mellem Region Hovedstaden og Dansk Sygeplejeråd.​

Alle vikarer arbejder som timelønnet ud fra aftalen mellem Region Hovedstaden og fagforbundene DSSR ​og FOA, hvor man tildeles et tillæg for at være fleksibel og derved indgå i alle vagttyper, ​samt at man tager vagter på flere forskellige afsnit/klinikker i forhold til sine kompetencer.​Redaktør