​​​​​​​

Kursus til sundhedsprofessionelle grupper om tidlig palliativ indsats

​Skab gode kollegiale dialoger med det gruppebaserede e-læringskursus Tidlig palliation og app’en Palliation i praksis. Det styrker jeres arbejde med en tidlig palliativ indsats hos patienter og borgere med livstruende sygdom.

​Lær, hvordan I bliver bedre til at yde en tidlig palliativ indsats 

Med e-læringskurset Tidlig palliation får du og dine kollegaer den nyeste faglige viden om den tidlige og basale indsats for lindrende behandling og pleje. Derudover giver e-læringskurset jer mulighed for at reflektere og udveksle erfaringer fra arbejdet med patienter og borgere. Faglig viden og erfaringer fra egen praktisk hjælper jer til at blive bedre til at yde en tidlig palliativ indsats for patienter eller borgere med livstruende sygdom. 

Tag kurset sammen, og løft kvaliteten af samarbejdet  

Vi anbefaler, at I tager kurset sammen som team eller afdeling. På den måde kan I sparre med hinanden og inddrage jeres fælles erfaringer og oplevelser fra hverdagen. 

Få en workshop på afdelingen

Har I har mulighed for at få en workshop på jeres arbejdsplads. 

Workshoppen er skræddersyet, så den passer til jeres behov, men ofte vil den vare cirka 2 timer. Her får I en kort introduktion til konceptet, og bagefter arbejder vi med en af e-læringsmodulerne, som I selv vælger. 

Kontakt Helle Høstrup for detaljer om en faciliteret workshop​

Afhold kurset selv med jeres egen facilitator

I kan nemt selv afholde kurset på afdelingen eller i teamet. Det kræver ingen digitale forkundskaber. Vælg enten et enkelt modul eller kombinere flere afhængig af jeres tidsramme, og hvad I fagligt er optagede af. 

Inden kurset skal I udvælge 1 person til at være facilitator. Facilitatoren skal bruge cirka 10-30 minutter på at forberede sig ved at læse en håndbog. Håndbogen ligger som dokument på Kursusportalen under hvert modul.

Målgruppe

Kurset henvender sig til alle sundhedsprofessionelle, der arbejder med patienter eller borgere med livstruende sygdom.

Kurset er særligt relevant for social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker og læger på hospitaler, i kommuner og almen praksis.

Kursets form og indhold

Gruppeforløbet indeholder et e-læringskursus og en app. ​

E-læringskurset forløber over 5 moduler:

  • Introduktion til palliation 
  • Workshop om behovsvurdering
  • Afdækning af behov og symptomer
  • Observation i borgerens hjem
  • Patientsamtaler.

App’en Palliation i praksis er et arbejdsværktøj, der er baseret på samme viden, som I møder i e-læringsmodulerne. 

Kursets varighed

Det tager mellem 5- 30 minutter at se modulerne. Men vi anbefaler, I afsætter god tid til at arbejde med den gruppebaserede dialoge og refleksion, efter I har set modulet. 

Pris 

E-læringskurset er uden deltagergebyr. ​


Se de 5 e-læringsmoduler

​​Bliv introduceret til hjørnestenene i palliation 

Modulet Introduktion til palliation består af en animationsfilm samt refleksionsspørgsmål. Introduktionen giver jer mulighed for at diskutere, hvordan I arbejder med tidlig palliation i jeres afdeling. 

​​Tegning af mandlig figur med en sort aftegning i kroppen. Han kigger mod en solnedgang.​

Tegning fra e-læringsmodulet.

I skal afsætte 25 minutter til at arbejde med Introduktion til palliation. 

Tilmeld jer, og se modulet Introduktion til palliation på Kursusportalen​ ​


​Arbejd med, hvordan I systematisk kan identificere palliative behov hos jeres patienter 

Modulet Workshop om behovsvurdering bruger filmklip og refleksionsspørgsmål til at introducere til patientens forberedelsesskema. Forberedelsesskemaet er et skema, som patienten udfylder forud for samtaler om rehabilitering og palliation.​

Billedet viser forberedelsess​kemaet Støtte til livet med kræft., og en hånd der udfylder skemaet.

Forberedelsess​kemaet Støtte til livet med kræft.

I skal afsætte 1 time til at arbejde med Workshop om behovsvurdering. 

Tilmeld jer, og se modulet Workshop om behovsvurdering på Kursusportalen


​Få øget fokus på patientens symptomer og på kommunikation med patient og pårørende 

Med modulet Afdækning af behov og symptomer arbejder I med, hvordan I systematisk og struktureret stiller spørgsmål til patienten. I vil også komme til at beskæftige jer med, hvordan I prioriterer og afhjælper symptomer og kommu​nikerer med patienten og evt. pårørende om det.

Billedet viser forsiden af casen fra modulet med de fem figuranter: Poul, Gitte, Elly, sygeplejerske og læge. Teksten på billedet er en indledning til casen om Poul og hans pårørende, der har en dialog med lægen og sygeplejersken.

Her ses casen fra e-læringsmodulet med de fem figuranter: Poul, Gitte, Elly, en sygeplejerske og en læge. 

Tilmeld jer, og se modulet Afdækning af behov og symptomer på Kursusportalen​​


Bliv bedre til at observere og vurdere, hvordan I vil handle på, at behov i borgerens hjem ændrer sig​

Med modulet Observation i borgerens hjem træner I, hvordan I systematisk kan observere, handle på og dokumentere hændelser hos borgerne. 

Billedet viser figuranten Peter, der hol-der sig til brystet, mens han kigger på en hjælper. Teksten viser et eksempel på et dilemmaspørgsmål fra casen: Diskutér i gruppen, hvad I synes Peters hjælper nu skal gøre?

Billede fra en case i e-læirngsmodulet. 

I skal afsætte 1 time pr case til at arbejde med Observation i borgerens hjem.​

Tilmeld jer, og se modulet Observation i borgerens hjem på Kursusportalen​ 


​Få større udbytte af samtaler med patienter og pårørende

Modulet Patientsamtaler består af klip fra filmede patientsamtaler, der kommenteres af en overlæge og en psykolog, samt et træningsark. Med disse korte film kommer I rundt om små greb i samtalen, som betyder, at I får talt om det, der er væsentligt og I får de informationer, I har brug for, for at hjælpe patienten bedst muligt.  

Billede fra en af videoerne i modulet. Gitte Juhl, overlæge, Onkologisk Palliativ Afdeling, Nordsjællands Hospital fortæller om faserne i patientsamtalen ​

Billede fra en video i e-læringsmodulet. Gitte Juhl, overlæge, Onkologisk Palliativ Afdeling, Nordsjællands Hospital fortæller om faserne i patientsamtalen. ​

Tilmed jer, og se modulet Patientsamtaler på Kursusportalen​​​​​


Brug App’en Palliation i praksis 

App’en er en vejledning til praktiserende læger og hjemmeplejere, der besøger patienter med livstruende sygdom. Via app’en har I en hurtig og enkel adgang til information om palliation til mennesker med en livstruende sygdom. 

App’en er udviklet i samarbejde med Dansk Selskab for Almen Medicin med udgangspunkt i Klinisk vejledning for almen praksis: Palliation.


Bi​llede af app’ens forside​

Hent app’en her:

Download appen til android telefon i Play Butikken​

Download appen til iPhone i App Store

Relaterede uddannelser og kurser

Læs mere om Gruppeforløb om eksistentielle samtaler i sundhedsvæsenet​

Deltag i temaeftermiddage om kræftrehabilitering og palliation

Når du arbejder med patienter og borgere med kræft, kan du deltage temadage med andre fagfolk. Temadagene om kræftrehabilitering og palliation varer normalt et par timer og ligger om eftermiddagen. 

På temadagen får du ny viden fra fagfolk og eksperter, samt god mulighed for erfaringsudveksling og netværk med fagfolk på tværs af sektorer. 

Arrangementet bliver afholdt af netværksgruppen for kompetenceudvikling til ansatte, der arbejder med kræftramte. 

Se dato og emne for næste temadag, og læs om tidlige​re temadage  ​​​


Redaktør