Sygeplejestuderende

Skal du være sygeplejestuderende på Rigshospitalet? Vi er kliniksted for sygeplejestuderende og modtager studerende fra Professionshøjskolen Metropol og UC Diakonissestiftelsens sygeplejeskole – herunder også indrejsende studerende.

Lærings- og studiemiljø/uddannelsesstrategi

På Rigshospitalets lærer du sygepleje i et dynamisk studiemiljø. Du får individuel vejledning af sygeplejersker med pædagogisk uddannelse og/ eller klinisk erfaring i samarbejde med sygeplejersker med akademisk videreuddannelse på master- og kandidatniveau.

Rigshospitalet udvikler og tilbyder uddannelses- og undervisningstilbud på tværs af centrene, ligesom der lokalt foregår undervisning i det enkelte center, tilpasset det aktuelle område indenfor sygeplejen. 
Vi benytter os blandt andet af simulationstræning 

Rigshospitalets centre

Sygeplejestuderende fordeles på Rigshospitalets seks sengebærende centre, der er beliggende på flere forskellige matrikler.

Læs mere om de enkelte centres organisering af og strategi for sygeplejerskeuddannelsen:

Hvis du skal indsamle empiri

På Rigshospitalet skal du have godkendt empiri-indsamling af den klinisk undervisningsansvarlige sygeplejerske (se link for det pågældende center ovenfor).

Her finder du vejledning om indsamling af empiri

Studerende udtaler sig

For at give et indtryk af hvordan klinik kan foregå, har vi lavet nogle korte introduktionsfilm. 
Se introduktionsfilmene


Redaktør