Radiografstuderende på Rigshospitalet

​Uddannelsen til professionsbachelor i radiografi er normeret til 3½ år svarende til 210 ECTS point (14 moduler). 

Uddannelsen varetages i København, Ålborg og Odense. Rigshospitalet modtager studerende fra professionshøjskolen Metropol i København, der optager studerende 2 gange årligt i september (60 studerende) og februar måned (30 studerende).

Uddannelsen består af en basisdel, hvor den studerende erhverver sig kompetencer i uddannelsens centrale fagområder og en studieretning. 

På studieretning fordyber den studerende sig inden for områderne: 

  • Nuclearmedicinsk Billeddiagnostik
  • Radiologisk Billeddiagnostik
  • Stråleterapi

De radiografstuderende vælger studieretning efter modul 7/8.  Et modul indeholder teoretiske- eller kliniske elementer eller er en kombination heraf. I hvert modul bedømmes den studerendes opnåelse af, det for modulet beskrevne læringsudbytte. 

Modulbeskrivelsernes læringsudbytte omfatter den viden, de færdigheder og de kompetencer, som en professionsbachelor i radiografi har opnået gennem uddannelsen.  

​Nuclearmedicinsk Billeddiagnostik

Rigshospitalet uddanner radiografstuderende på Nuclearmedicinsk Billeddiagnostisk studieretning ”N” på bl.a. klinisk kemisk afdeling, Pet-scanning og Spect scanningsafdelingerne i forhold til modulerne 10, 11, 12, 13 og 14.​

Radiologisk billeddiagnostik

Rigshospitalets Afdeling for Røntgen og Skanning modtager studerende på modulerne 1,3,4,8 og studerende, der har valgt studieretning  Radiologisk Billeddiagnostik ”R” på modulerne 10,11,12,13 og 14.

I Røntgen og Skanning får den studerende mulighed for at arbejde med konventionel røntgen, CT-scanning, MR-scanning, mammografi, Ultralyd samt gennemlysning og intervention. 

Stråleterapi

Rigshospitalets Afdeling for Kræftbehandling i Center for Kræft og Organsygdomme modtager radiografstuderende på modul 6 og studerende der har valgt studieretningen Stråleterapi ”S” på modulerne 9, 10, 11, 12, 13 og 14.

For de studerende, der søger studieretningen Stråleterapi gælder, at den kliniske undervisningsperiode indgår i en aftalt fordeling mellem Afdeling for Kræftbehandling, Center for Kræft og Organsygdomme på Rigshospitalet og Herlev Hospital. 

Med tiden inddrages også Næstved Hospital i denne fordeling. De studerende har mulighed for at tilegne sig viden og kundskaber inden for strålebehandling, planlægning og dosisberegning.

Center for Kræft og Organsygdommes sengeafsnit modtager i øvrigt også radiografstuderende på modul 6 svarende til 3 kliniske ECTS.​​

Læs ogsåRedaktør