Sygeplejestuderendes indsamling af empiri på Rigshospitalet

Hvis du/I er sygeplejestuderende og tænker på at indsamle empirisk materiale på Rigshospitalet, skal du/I læse denne side grundigt.
Rigshospitalet – landets største sundhedsvidenskabelige forskningsinstitution i relation til grundforskning og anvendelsesorienteret forskning og udvikling vil, som en naturlig og integreret del af de sygeplejestuderendes kliniske uddannelse i vores højt specialiserede klinikker, medvirke til at de sygeplejestuderende kan opnå en forståelse for forskningsprocessen i sin helhed. 

Dette sker ved at give de studerende mulighed for at få et godt indblik i forskningens betydning, forskningens anvendelse og forskningens implementering af resultater i klinisk praksis.


For at tage hensyn til og beskytte Rigshospitalets såvel indlagte som tilknyttede patienter, pårørende og personale varetager centrenes respektive klinisk undervisningsansvarlige sygeplejersker en gatekeeperfunktion
Dette betyder i praksis, at den enkelte studerende/eller gruppe af studerendes skal fremsende en motiveret ansøgning ved ønske om at indsamle empirisk materiale der indeholder flg. oplysninger: 

  1. Navn, mailadresse og telefonnummer på den/de studerende ansøgningen drejer sig om samt oplysning om eventuel nuværende eller tidligere tilknytning til afsnittet/centret
  2. En foreløbig beskrivelse af den kliniske problemstilling, der arbejdes med
  3. Metodiske overvejelser ift. selve indsamlingen af empiri samt omfanget af denne
  4. En uddybelse af hvorfor indsamling af empiri ønskes foretaget i det pågældende center samt hvilke(t) afsnit, hvilke personer den/de studerende ønsker at samarbejde med 
  5. En angivelse af hvornår indsamlingen af empiri er planlagt til at skulle foregå
Materialet sender den/de studerende efterfølgende til centrets klinisk undervisningsansvarlige sygeplejerske, der hurtigst muligt vil besvare denne. 

Ansøgningen med tilhørende materiale skal endeligt godkendes af den klinisk undervisningsansvarlige sygeplejerske, inden den/de studerende kan gå i gang med selve udføre delen.    

Har du spørgsmål til ovenstående af forståelsesmæssig karakter kan du kontakte:
Betina Wilhjelm, Koordinerende Klinisk Uddannelsesansvarlig spl., Rigshospitalet
Direktionssekretariatet - afsnit 11.41, tlf.. 5144 6585 /3545 5222 eller 


Redaktør