Fysioterapeut

​Afdeling for Ergo- og Fysioterapi modtager studerende fra Fysioterapeutuddannelsen på Professionshøjskolen Metropol til klinisk undervisning (den praktiske del af undervisningen).
Studiet omfatter i alt 14 moduler og vi modtager studerende i modul 1, 7 og 12.

Modul 1 - varer i 3 dage, hvor du får indblik i fysioterapi som fag og profession.

Modul 7 - er klinisk undervisning i 4 uger, hvor der er fokus på udredning og behandling af den akutte patient.

Modul 12 - er den sidste kliniske undervisningsperiode på 10 uger, hvor der er fokus på selvstændig professionsudøvelse.
 
Den kliniske undervisning afsluttes med en ekstern prøve.

Den kliniske undervisning varetages af to kliniske undervisere i fysioterapi. 


Redaktør