Samarbejdsorganisation

​For at sikre at medarbejderne høres og har medindflydelse på store og små beslutninger, har vi vedtaget en regional MED-aftale. I MED-udvalg samarbejder ledelses- og medarbejderrepræsentanter om opgaver i forbindelse med arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold. 

​​​​​

MED-a​​ftalen

MED-organisationens arbejde bygger på bestemmelserne i regionens MED-aftale. Regionens MED-udvalg har deltagelse af både ledelses- og medarbejderrepræsentanter, hvis kompetence og opgaver svarer til et ud af fire ledelsesniveaus beføjelser og ansvar. 

MED-af​​tal​​ens formål

  • at skabe grundlag for at forbedre og udvikle samarbejdet mellem ledere og medarbejdere i regionen.

  • at alle medarbejdere direkte eller indirekte har mulighed for medindflydelse og medbestemmelse på egne arbejdsforhold og rammerne for arbejdet.

​MED-a​​ftalen gælder alle ansatte

MED-aftalen gælder for alle ansatte i Region Hovedstaden. Aftalen gælder også for ansatte ved selvejende institutioner, som har indgået driftsoverenskomst med Region Hovedstaden.

Arbejd​smiljøaftalen

Regionens arbejdsmiljøaftale ligger som bilag til MED-aftalen, da arbejdsmiljøforhold skal være en naturlig del af helheden i MED-organisationens arbejde.​​​

MED-ud​​​dannelsen

Region hovedstaden har en MED-uddannelse, der skal kvalificere leder- og medarbejderrepræsentanter til sammen at løse opgaver om arbejdsforhold, personaleforhold, samarbejde og arbejdsmiljø.​​

Er du ansat i Region Hovedstaden, kan du finde yderligere information om de forskellige MED-udvalg, arbejdsmiljøaftalen samt MED-uddannelse under organisationsfanen på intranettet.
Redaktør