Forskning og Innovation, Rigshospitalet 

Region Hovedstaden har også en målsætning om, at forskning og innovation fortsat skal have de bedste muligheder ved implementeringen af MDR. Formålet er at sikre, at det nyeste og bedste medicinske udstyr kan komme til gavn for både borgere og patienter.  

Forskning og Innovation ønsker at hjælpe med at accelerere fremtidens sundhedsløsninger. En af de bundne opgaver for at lykkes med dette er, at vi hjælper innovatører med at overholde gældende lovgivning.   

Vi har skabt MDR-Guiden, da kendskab til og overholdelse af EU-regulativer er uundgåeligt for innovatører på hospitalerne, som ønsker at ibrugtage deres produkter i patientbehandlingen. Uagtet om man laver et produkt som er indbefattet af MDR eller ej, så er det vigtigt at man har argumentation på plads, hvis lægemiddelstyrelsen eller andre bemyndiget organer skulle henvende sig.   

MDR-guiden er blevet udarbejdet på baggrund af en bevilling fra Erhvervsfyrtårn Life Science i partnerskab med Qmed Consulting, hvor det primære fokus har været tidlig MDR-vejledning. Guiden skal være offentlig tilgængelig og må bruges frit til inspiration og vejledning på hospitaler i alle regioner ​Redaktør