Skab de bedste forudsætninger for finansiering af dit innovationsprojekt. Vores innovationskonsulenter tilbyder strategisk rådgivning og sparring om finansieringsmuligheder for innovationsprojekter. Du kan herigennem øge din spredning og eksponering ift. finansieringskilder og dermed højne succesraten i din fundraising. Du kan få hjælp til arbejdet med ansøgninger, samt opbakning og sparring til pitch events og andre relevante arrangementer på din finansieringsrejse.

DU KAN FORVENTE...

  • At få et overblik over de relevante finansieringsmuligheder for dit projekt
  • Hjælp til at pitche dit projekt, samt sparring og rådgivning på konkrete ansøgninger
  • Støtte og opbakning i dialogen med afdelings- og centerledelser om allokering af ressourcer til dit projekt

VÆRKTØJSKASSE:

  • Projektgennemgang og analyse
  • Pitchtræning og opbygning af slides
  • Salgsstrategier
  • Prismodellering
  • Scenarieplanlægning
  • Kundeudvikling

Redaktør