Tre strategiske spor

En accelerator

​Det skal være lettere for innovatører at få hurtig og systematisk hjælp til udvikling, markedsføring og skalering af nye løsninger. Helt lavpraktisk vil acceleratoren sikre, at sundhedsløsninger identificeres, udvikles, valideres og skaleres.

Et akademi

​På Rigshospitalet har vi en stærk kultur og stolthed om det sundhedsfaglige arbejde. Det er med god grund, for vi er verdensførende i behandling af sygdomme.

Men vi ser ind i en fremtid, hvor der stilles nye krav til sundhedsvæsnet. Vi skal i højere grad tage ansvar for patienternes livskvalitet og være dygtige til at adoptere nye teknologier, som giver mere fleksible behandlingsforløb og nye behandlingsmuligheder for patienten.

Akademiet bidrager til at udvikle en stærk kultur for innovation og nytænkning af klinisk praksis i samarbejde med nye faggrupper.

En aktionstank

​Vores kliniske hverdag og faglige paradigmer er i konstant forandring. For at følge med i udviklingen kræver det, at vi evner at omsætte ny viden til konkret handling, der skaber kvalitet for patienterne.

Aktionstanken vil hente inspiration fra andre industrier og omsætte det til brugbare løsninger, der er tilpasset sundhedsområdet.

Redaktør