Fonde:

Novo Nordisk Fonden er en dansk erhvervsdrivende fond, der blandt andet skal yde støtte til humanitære, videnskabelige og sociale formål, for derved at forbedre sygdomsbekæmpelse og udnyttelse af naturens ressourcer.

Novo Nordisk Fonden støtter Rigshospitalets Innovationscenter med en bevilling på 64 mio. kr. med henblik på at etablere en landsdækkende innovationsplatform forankret på Rigshospitalet og Aarhus Universitetshospital. Det tværnationale samarbejde skal accelerere udviklingen af sundhedsløsninger udviklet med afsæt i klinisk forskning i hele landet.

Læs mere her ( https://www.rigshospitalet.dk/innovation/nyheder/Sider/Novo-Nordisk-Fonden-skyder-trecifret-millionbel%C3%B8b-i-innovationsplatform-p%C3%A5-danske-universitetshospitaler.aspx)


BioInnovation Institute (BII) er en international non-profit fond, der driver en inkubator for at accelerere forskningsbaseret life science innovation og iværksætteri mod udviklingen af nye produkter og services. Fonden er støttet af Novo Nordisk Fonden. Samarbejdet skal hjælpe klinisk innovation ind i BII's acceleratorprogrammer, hvor projekterne modnes til at opnå funding, så de kan spinnes ud som nye life science-virksomheder.

Læs mere her ( https://www.rigshospitalet.dk/innovation/nyheder/Sider/Rigshospitalet-og-BII-skal-spotte-og-udvikle-fremtidens-sundhedsloesninger.aspx )


Økosystemspartnere:

Health Tech Hub Copenhagen er et fællesskab af førende sundhedsteknologiske startups, der arbejder med at finde digitale løsninger på de globale sundhedsproblemer. Samarbejdet skal kombinere mange års opbygning af enorm viden fra det kliniske felt på Rigshospitalet med den nyeste viden om digital teknologi for at samskabe digitale sundhedsløsninger, der er udviklet med udgangspunkt i behov hos patienter og sundhedspersonale.

Læs mere her (Startupbooster​)


Copenhagen Science City et samarbejde mellem vidensinstitutioner, en række iværksættermiljøer, kommune og region om at udvikle et innovationsdistrikt i hjertet af København, hvor parterne frit kan skabe, udvikle og dele viden. Missionen er at tiltrække virksomheder og talent, øge samarbejdet mellem forskere, studerende og virksomheder og styrke de fysiske rammer i området. Rigshospitalet skal som en del af Copenhagen Science City bidrage til denne udvikling og bygge bro mellem klinikken og vidensinstitutionerne samt erhvervslivet.


Internationalt samarbejde:

Innovationscentret samarbejder med Innovation Centre Denmark (ICDK) og deres afdelinger i bl.a. Israel, Indien, Boston og Sverige. Innovationscentrene er placeret i teknologiske 'hotspots' i Asien, Europa, Mellemøsten, USA og Sydamerika og er et samarbejde mellem Uddannelses- og Forskningsministeriet og Udenrigsministeriet.​

Redaktør