​Vidensdeling er en forudsætning for, at innovation kan lykkes, og forskellige faggruppers erfaringer er uundværlige, når man skal udvikle og forbedre behandlingsmetoder og kliniske arbejdsgange, der kommer fremtidens sundhedsvæsen i møde.

Derfor har vi etableret flere forskellige netværker, der skal være en del af motoren i Rigshospitalets arbejde med innovation.

Rigshospitalets Innovationsnetværk

Rigshospitalets Innovationscenter har igangsat et netværk af klinikere på Rigshospitalet under navnet Rigshospitalets Innovationsnetværk. Netværksgruppen styrker forbindelsen mellem hospitalets innovative klinikere på tværs af specialer og afdelinger, samt øger erfaringsdelingen internt på hospitalet.

Innovationsnetværket er etableret ud fra overbevisningen om, at klinikernes og sundhedspersonalets stemmer er afgørende, når der skal laves sundhedsinnovation, fordi innovationens succes afhænger af, at den rent faktisk er relevant i klinisk praksis. Således bliver netværket et vigtigt link mellem Rigshospitalets vision for sundhedsinnovation og klinikkens reelle behov.

Netværkets medlemmer arbejder blandt andet med at forbedre arbejdsgange og patientbehandling ved at udvikle nye metoder og teknologier. Eksempler på dette er redskaber til patientobservation på enestuer, algoritmer til identifikation af højrisikopatienter og telemedicinske løsninger. Nogle har været i gang længe, mens andre er ved at udvikle koncepter og prototyper.

Læs mere HER ( https://www.rigshospitalet.dk/innovation/nyheder/Sider/2021/februar/Nyt-innovationsnetværk-for-klinikere-i-gang-.aspx)

Nationalt Netværk af Innovative Hospitaler

Vi har etableret et dansk nationalt netværk, som hedder Nationalt Netværk af Innovative Hospitaler. Formålet er at mobilisere en stærk alliance af danske hospitaler, der står sammen om at positionere Danmarks som globalt førende inden for sundhedsinnovation.

Netværket skal sikre vidensdeling og gøre op med 'not invented here syndrome', så de mest innovative tiltag bliver rullet ud på hospitaler i hele Danmark og på sigt skaleret til resten af verden for at skabe værdi for flest mulige patienter. Desuden skal netværket fremme innovationskulturen på danske hospitaler.

Mere end 20 af landets hospitaler er repræsenteret i netværket, og der afholdes møder to gange om året. Møderne er blandt andet blevet brugt til at begynde en kortlægning af de eksisterende innovationskurser og -programmer, som er målrettet sundhedsprofessionelle i Danmark, og at diskutere konkrete eksempler på organisering af innovation på danske hospitaler.

Læs mere HER ( https://www.rigshospitalet.dk/innovation/nyheder/Sider/Få-et-samlet-overblik-over-Danmarks-innovationsprogrammer-.aspx ).​

Redaktør