Rigshospitalet samarbejder med en række aktører, både internationalt og i Danmark. Heriblandt inkubatoren, BioInnovation Institute, Innovation Centre Denmark, universiteter og andre aktører fra sundheds- og life science-økosystemet.​ 

Det gør vi, fordi kompleksiteten af fremtidens sundhedsudfordringer er for store til, at Rigshospitalet kan løse dem alene til trods for vores højtspecialiserede kliniker. Vi tror på, at den bedste behandling i fremtiden udvikles ved at nedbryde faglig silotænkning gennem aktivt at involvere relevante samarbejdspartnere og de brugere, der er målgruppen for indsatserne. Det er kun ved at samarbejde på tværs af brancher, at vi omsætter vores fælles tværfaglige viden til nytænkning, bedre behandlinger og arbejdsgange i klinikken. På den måder udvikler vi fremtidens sundhed.​