Vision

Innovationsmodel - vores proces

For at sikre, at innovation på Rigshospitalet skaber værdi for flest mulige patienter, har vi udviklet en model, der skal accelerere nye løsninger fra lokal til global værdiskabelse.
Vores fire principper 

Vores vision bygger på fire styrende principper, der sætter en samlet kurs for Rigshospitalets innovationsindsats.


1. Det hele menneske i fokus

Som hospital og sundhedsvæsen er vores kerneopgave først og fremmest at diagnosticere og behandle patienter. Men vi skal i lige så høj grad gøre en positiv forskel for menneksers livskvalitet og understøtte det netværk, der har en central rolle både før, under og efter behandlingen.

Det handler om liv, og derfor insisterer vi på, at fremtidens sundhedsløsninger tager ansvar for det hele menneske - ikke blot den enkelte behandling. 2. Udgangspunkt i det konkrete behov

På Rigshospitalet tager vi altid udgangspunkt i konkrete behov hos vores patienter og sundhedsprofessionelle.

De løsninger, vi arbejder med, har et klart ejerskab og forankring i det kliniske miljø. Det, mener vi, er afgørende for, at de er relevante og tilpasset brug i praksis.3. Nye partneskaber, nye perspektiver

Selvom Rigshospitalets klinikere er international topklasse, er kompleksiteten af fremtidens sundhedsudfordringer for høj til, at vi kan løse dem alene.

Derfor sætter vi en ære i at nedbryde faglig silotænkning ved åbent og aktivt at involvere relevante samarbejdspartnere og de brugere, der er målgruppen for vores indsats.4. Tredobbelt værdiskabelse

Værdien for den enkelte patient er central  for vores arbejde på Rigshospitalet.

I Innovationsindsatsen prioriterer vi altid de løsninger, der skaber størst værdi for flest mulige mennesker.

Potentialet for værdiskabelse vurderer vi tredelt. Værdien for patienten, for Rigshospitalet og vores sundhedsprofessionelle og for samfundet generelt.


 

Vores strategi

Innovation handler for os om at udvikle nye metoder og løsninger, der kan bruges i praksis og gøre en positiv forskel for patienter og sundhedsprofessionelle. Det gør vi gennem tre strategiske spor: 


En accelerator

Det skal være lettere for innovatører at få hurtig og systematisk hjælp til udvikling, markedsføring og skalering af nye løsninger. Helt lavpraktisk vil acceleratoren sikre, at sundhedsløsninger identificeres, udvikles, valideres og skaleres. Innovationsteamet strukturerer og faciliterer hele processen fra identificering af behov til produktudvikling i klinisk praksis på Rigshospitalet og videre til global skalering.En handletank

Vores kliniske hverdag og faglige paradigmer er i konstant forandring. For at følge med i udviklingen kræver det, at vi evner at omsætte ny viden til konkret handling, der skaber kvalitet for patienterne.

Handletanken vil hente inspiration fra andre industrier og omsætte det til brugbare løsninger, der er tilpasset sundhedsområdet.Et akademi

På Rigshospitalet har vi en stærk kultur og stolthed om det sundhedsfaglige arbejde. Det er med god grund, for vi er verdensførende i behandling af sygdomme.

Men vi ser ind i en fremtid, hvor der stilles nye krav til sundhedsvæsnet. Vi skal i højere grad tage ansvar for patienternes livskvalitet og være dygtige til at adoptere nye teknologier, som giver mere fleksible behandlingsforløb og nye behandlingsmuligheder for patienten.

Akademiet bidrager til at udvikle en stærk kultur for innovation og nytænkning af klinisk praksis i samarbejde med nye faggrupper.


Redaktør