Strategi

​Innovationsindsatsen på og omkring Rigshospitalet skal løftes med tre sammenhængende spor: Accelerator, Handletank og Akademi.

Innovation handler for os om at udvikle nye metoder og løsninger, der kan bruges i praksis og gøre en positiv forskel for patienter og sundhedsprofessionelle. Det gør vi gennem tre strategiske spor: 

Accelerator

Det skal være lettere for innovatører at få hurtig og systematisk hjælp til udvikling, markedsføring og skalering af nye løsninger. Helt lavpraktisk vil acceleratoren sikre, at sundhedsløsninger identificeres, udvikles, valideres og skaleres. Innovationsteamet strukturerer og faciliterer hele processen fra identificering af behov til produktudvikling i klinisk praksis på Rigshospitalet og videre til global skalering.

Handletank

Vores kliniske hverdag og faglige paradigmer er i konstant forandring. For at følge med i udviklingen kræver det, at vi evner at omsætte ny viden til konkret handling, der skaber kvalitet for patienterne.

Handletanken vil hente inspiration fra andre industrier og omsætte det til brugbare løsninger, der er tilpasset sundhedsområdet.

Akademi

På Rigshospitalet har vi en stærk kultur og stolthed om det sundhedsfaglige arbejde. Det er med god grund, for vi er verdensførende i behandling af sygdomme.

Men vi ser ind i en fremtid, hvor der stilles nye krav til sundhedsvæsnet. Vi skal i højere grad tage ansvar for patienternes livskvalitet og være dygtige til at adoptere nye teknologier, som giver mere fleksible behandlingsforløb og nye behandlingsmuligheder for patienten.

Akademiet bidrager til at udvikle en stærk kultur for innovation og nytænkning af klinisk praksis i samarbejde med nye faggrupper.

Redaktør