Partnerskaber

Samarbejde på tværs af faggrupper

En væsentlig del af opgaven med at understøtte innovation på Rigshospitalet handler om at styrke samarbejdet mellem hospitalets excellente forsknings- og vidensmiljøer og eksterne partnere, som kan tilføre ny viden, teknologi og ressourcer. Derfor sætter vi en ære i at nedbryde faglig silotænkning ved åbent og aktivt at involvere relevante samarbejdspartnere og de brugere, der er målgruppen for vores indsats.

Ejerskab i klinikken

Vi arbejder med behovsdrevet innovation og derfor er vores princip for innovationsprojekter, at de skal have et klart ejerskab i klinikken. Det betyder i praksis, at de projekter vi vælger at etablere samarbejde omkring, skal understøtte et behov eller potentiale, der er efterspurgt og prioriteret af vores patienter og personale.

Netværk på tværs af hospitaler

Aktuelt udvikles for mange innovationsprojekter lokalt og vi lærer for lidt af hinanden på tværs af hospitaler i Danmark. Vi tror på, at store resultater opnås, når vi rækker ud og lader andre være en del af ligningen.
Derfor igangsætter vi et netværk, hvor vi samler engagerede personer på tværs af hospitaler i Danmark, med det mål at skabe fælles løsninger.

Redaktør