Hospitaler - fremtidens innovationshubs

​Boston er et vindue ind i fremtiden for life science og sundhedsinnovation. Det er et økosystem i verdensklasse, som vi danskere kan se til for at få indblik i nye trends indenfor sundhedsinnovation. Som det danske innovationscenter i Boston skriver, har hospitalerne en helt central rolle.

Vent...

***NYHED FRA INNOVATION CENTRE DENMARK, BOSTON ***

Boston er et kondenseret økosystem for life science, som både huser nogle af verdens mest toneangivende hospitaler, universiteter som Harvard University og MIT, startups med revolutionerende nye løsninger og ekseptionel vækst som Moderna, samt de største af farma- og techgiganterne.

Samtidig har staten Massachusetts i en årrække været en vigtig medspiller for life science i Boston og har gjort en stor indsats for - og investeret i - at bevare og udvikle Bostons position som verdens hovedstad inden for life science.

Derfor er der også godt gang i investeringerne og stor tilstrømning af venturekapital til innovationsmiljøet i Boston. Alene under covid er der strømmet svimlende summer af venture kapital til Boston; hele 9,1 milliarder dollars mod 6,9 milliarder dollars i samme periode året før. Dette års venture-investeringer svarer også til knap 60 milliarder kroner.

Hospitalerne har altid været et omdrejningspunkt i life science-økosystemet i Boston. Med hospitalernes dybe kendskab til patienternes nuværende og fremtidige behov spiller de en ledende rolle både i forhold til at samle de relevante aktører indenfor forskning, industri, startups og kapital og i forhold til at drive samarbejde.

Set med danske øjne har nøglen til hospitalernes transformation til reelle innovationshubs blandt andet været det strategiske fokus på og investering i innovation, etablering af nye, konkrete innovationsmodeller og stærkt fokus på samarbejde internt og på tværs af økosystemet.

Mass General Hospital

Et fremtrædende eksempel er Massachusetts General Hospital (MGH), som er et af verdens førende forskningshospitaler.

I 2015 etablerede MGH en ny afdeling for strategiske alliancer, der fokuserer på innovation og går på tværs af alle hospitalernes aktører og discipliner. Der blev i starten arbejdet intenst med at finde frem til netop den model og den proces, som i regi af MGH skaber succesfuld ny innovation og lykkes med at kommercialisere den fantastiske forskning, der flyder fra mange dele af hospitalet.

Først og fremmest tog MGH en strategisk beslutning om at ville være med til at levere løsninger på nogle af de største og mest presserende sundhedsudfordringer i dag og i fremtiden.

Udgangspunktet var således at få identificeret de allervigtigste sygdomsområder på tværs af hospitalets mange aktører, og dette arbejde resulterede i valget af immunteknologi, mikrobiom, neuroinflammation, hjerte-kar-sygdomme, sjældne sygdomme, antimikrobiel resistens og søvn.

Disse udgør i dag hovedarterien i MGH's innovationsarbejde indenfor strategiske alliancer over de næste fem til ti år.

MGH gør det ikke alene, men der er skabt stærke partnerskaber og samarbejder med forskellige aktører også fra industrien og andre hospitaler. Det er vigtigt for MGH at have den dybe forståelse for industriens behov og måder at arbejde på., så en del af modellen fokuserer på at få forskere til at forstå og arbejde med, hvad der kræves for at udvikle en idé i laboratoriet til et kommercielt produkt.

Det har medført en sand kulturændring på MGH og bidrager klart til en langt større pipeline af nye, innovative løsninger.

MGH's partnerskaber begrænser sig imodlertid ikke kun til den akademiske verden og til industrien, de rækker også ind i venturekapital.

Det er Mass General Brigham Ventures et fantastisk eksempel på. Her arbejder MGH og Brigham and Women's Hospital strategisk med at investere i og vækste sundhedsvirksomheder. Kapitalfonden er vokset til over 350 millioner dollars, siden den blev grundlagt i 2008 og har i dag en årlig pipeline på mere end 10.000 videnskablige artikler, 500 opfindelsesangivelser, 250 patentanmodninger, 50 kvalificerede investeringsmuligheder og endeligt tre-fem konkrete virksomhedsinvesteringer.

Tværgående samarbejde er nøglen til innovation

For MGH har rejsen til at blive en succesrig innovationshub været krævende; det er en langtidsinvestering, der også har betydet et skifte i mindset på MGH.

Ifølge Gabriela Aqiou, ph.d. og Director og Strategic Alliances på MGH Research Institute , hvor forskning og klinik er fuldt integreret, er opskriften på en succesfuld innovationsmodel:

  • Tæt samspil og samarbejde i "transnational forskning", der kombinerer grundforskning og behandling i klinikker på hospitalet.
  • Involvering og tæt samarbejde med industrien på tværs af alle faser fra de tidlige udviklingsstadier - herunder også uddannelse og definition af fremtidige sundhedsudfordringer.
  • Etablering af forskningsteams, der samarbejder på tværs af discipliner, og på tværs af den akademiske verden og industrien.
  • samarbejde på tværs af universitetshospitalerne og alle relevante aktører fra økosystemet - også internationalt.

Gabriela Apiou lægger i øvrigt vejen forbi Danmark til efteråret, får hun sammen med ICDK Boston deltager som taler i Health Tech Summit 2021.

Venturekapital sætter ekstra skub i udviklingen

MGH er ikke det eneste hospital i Boston, der arbejder med nye, succesfulde innovationsmodeller. Hos et andet af Bostons toneangivende hospitaler, Boston Children's Hospital (BCH), måske verdens førende børnehospital, har man etableret et Technology & Innovation Development Office (TIDO), der arbejder med den massive data- og teknologiudvikling, vi ser netop nu inden for diagnostik og behandlingsoptimering.

Her spottes hospitalets mest lovende forskning og innovation, som videreudvikles til egentlige forretningskoncepter og efterfølgende kommercialiseres. Også her ligger samarbejde på tværs både internt og eksternt til grund for modellens succes.

Også i for eksempel Texas og San Francisco har hospitalerne udviklet sig til toneangivende innovationshubs, og de arbejder ikke kun sammen inden for innovation på tværs af USA, men globalt med førende hospitaler i andre dele af verden - hvilket også spiller en helt essentiel rolle.

Siden idéen om at bringe venturekapitalfonde ind på hospitalerne opstod for 15-20 år siden, er der nu etableret en uafhængig venturearm på mere end 45 amerikanske hospitaler. Det gælder selvfølgelig primært de største hospitaler i USA, men vi ser også samme trend hos de mindre hospitaler.

Eksempelvis har Cleveland Clinic etableret Cleveland Clinic Innovations, som er en specifik ventureafdeling. Den velkendte Mayo Clinic har deres afdeling Mayo Clinic Ventures, som er et initiativ, hvor de accelererer deres egne forskeres samt udvalgte eksterne startups' forretningsidéer.

De forretnigsmæssige kriterier for, at et sådant samarbejde lykkes, er, at hospitalerne udvikler nye løsninger og teknologier, som er skalerbare og integrerbare, og som opfylder udækkede behov og/eller repræsenterer en markant forbedret løsning på nuværende og fremtidige sundhedsudfordringer.

I mange tilfælde ser vi innovationssamarbejder opstå på tværs af forskellige discipliner og aktører internt på hospitalet, hvor der ellers kan være langt fra afdeling til afdeling - for ikke at tale om eksternt på tværs af andre hospitaler og øvrige aktører i økosystemet.

Også i Danamrk får hospitaler en større rolle

Retter vi blikket mod Danmark, ser vi en lignende trend, hvor hospitalerne kommer til at spille en langt mere markant role i fremtidens sundhedsinnovation.

Rigshospitalet lancerede som det første hospital deres innovationsstrategi omring årsskiftet, og deres Chief Innovation Officer, dr.med. Henning Langberg, har allerede udviklet en innovationsmodel med udgangspunkt i klinikkens behov og i stærke danske forskningsområder.

Ifølge Henning Langberg er det essentielt, at der etableres en model på de danske hospitaler, hvor det kliniknære og forskningen kobles sammen i et tæt og kontinuerligt samarbejde. Det er altafgørende, at de nye, innovative løsninger skabes indefra med fokus på patienterne på tværs af discipliner, forskere og læger, og derefter videreudviles i samsbabelse med andre relevante aktører fra sundhedsøkosystemet, herunder industrien.

Henning Langberg ser også hospitalerne som essentielle i en skalering af den danske sundhedsinnovation og har blandt andet taget initiativ til etableringen af et nationalt netværk for innovative hospitaler i Danmark.

Det bliver spændende at følge Danmarks rejse mod en styrket sundhedsinnovation også inden for hospitalerne.Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor