Rigshospitalet og BII skal spotte og udvikle fremtidens sundhedsløsninger

​Gennem et nyetableret partnerskab vil Rigshospitalet og BioInnovation Institute (BII) sætte strøm til udviklingen af behovsdreven innovation i sundhedssektoren.

Vent...

Med indblik i dagligdagen på et hospital og en dyb forståelse af patienternes behov er sundhedsansatte et naturligt omdrejningspunkt for nytænkning af praksis. Det er dog de færreste, der vælger at forfølge rejsen fra idé til udvikling og implementering af nye metoder og produkter, da det er ekstremt tidskrævende, ofte kræver store investeringer og sker i tæt samarbejde med en række eksterne partnere.

Rigshospitalets Innovationscenter vil sætte strøm til denne proces ved at invitere nye samarbejdspartnere tættere på det kliniske udviklingsarbejde og sikre, at sundhedspersonalet får den optimale innovationshjælp til at komme videre med de løsninger, der har det største potentiale.

”Åben hospitalsdrevet innovation har længe været et missing link i udvikling af nye sundhedsløsninger i Danmark. Vi vil hjælpe med at sætte strøm til rejsen fra forskningsresultater til reelle nye sundhedsprodukter, så vi når hurtigere frem til at gøre en forskel for patienterne. BII er et af de helt stærke programmer i Danmark, som har midler og erfaring til at hjælpe med denne rejse,” siger Henning Langberg, Innovationschef på Rigshospitalet.

En af kerneopgaverne i det nye samarbejde mellem BII og Rigshospitalet bliver at spotte og hjælpe de projekter og ideer, der kan omsættes til produkter udviklet af nye life science-virksomheder. Det vil være til stor gavn for især det danske samfund, mener administrerende direktør på BioInnovation Institute, Jens Nielsen.

”Der er en stor viden og innovationskraft hos fagpersoner i Rigshospitalets klinikker. Vi oplever ofte, at de har gode innovative ideer og stor faglig ekspertise, men at de mangler indblik i og hjælp med forretningsudvikling og kapital til den kommercielle rejse. Vi er derfor meget forventningsfulde ved samarbejdet med Rigshospitalet, hvorigennem vi kan hjælpe klinikere med at bringe flere innovative produkter på markedet til gavn for patienter og sundhedspersonale.”

Nødvendigt med smartere løsninger

Rigshospitalet har høje ambitioner om fortsat at være et af de førende innovative hospitaler i verden. Her er det afgørende at fokusere på innovation og tænke i endnu smartere løsninger for at løse både nuværende og fremtidige udfordringer i sundhedssektoren.

”Som hele landets højt specialiserede hospital har Rigshospitalet en forpligtelse til at gå forrest. Ambitionen med at skabe et innovationsmiljø på hospitalet er at sikre, at vores kliniske praksis er i konstant udvikling, og at vi går forrest med de nyeste behandlingsmetoder til gavn for patienter og personale, siger hospitalsdirektør på Rigshospitalet, Per Christiansen.

Drager fordel af ’naboskab’

Med en beliggenhed nærmest klos op ad hinanden øjner BII og Rigshospitalet samtidig en enestående mulighed for at skabe et innovationsmiljø i absolut topklasse i området omkring Copenhagen Science City. Det forventes blandt andet, at der gennem samarbejdet kan optages projekter fra klinikere i BII’s programmer, og at der vil blive etableret en række fælles initiativer i form af seminarer, workshops og konferencer. Initiativerne skal danne grundlag for, at endnu flere ideer i fremtiden kan få mulighed for at spire og blive bragt på markedet til gavn for mennesker og samfund.

BII har allerede oprettet en række programmer med relevans for klinikere og ansatte i sundhedssektoren.  

Læs mere om BII’s Faculty-program (BII - BioInnovation Institute Faculty

Læs mere om Venture Lab-programmet (BII - Venture Lab Helps Accelerate Your Project)

Om Rigshospitalets Innovationscenter

Rigshospitalets Innovationscenter blev etableret i foråret 2020 med ambitionen om at være global spydspids for udvikling af fremtidens sundhedsløsninger.

Innovationscenteret tager udgangspunkt i behovsdrevet innovation og hjælper hospitalets klinikere med at omsætte den højtspecialiserede viden fra forskningsresultater og indsigt i patientbehov til prototyper og nye metoder, der kan afprøves og implementeres i praksis.

Et helt centralt element i arbejdet med innovation på Rigshospitalet er at bane vejen for nye partnerskaber. Et tæt samarbejde med virksomheder og andre organisationer med digitale kompetencer og viden om produkt- og forretningsudvikling skal sikre at sundhedsløsninger bliver skabt med udgangspunkt i behov hos patienterne og det kliniske personale på hospitalet.

Læs mere på www.rigshospitalet.dk/Innovation

Om BioInnovation Institute Fonden

Om BioInnovation Institute Fonden

BioInnovation Institute Fonden (BII) er en international non-profit fond, der er støttet af Novo Nordisk Fonden. BII driver en inkubator for at accelerere forskningsbaseret innovation og iværksætteri mod udviklingen af nye produkter og services til gavn for mennesker og samfund.

BII er lokaliseret i København i Danmark og tilbyder start-ups inden for farmakologi, sundhedsteknologi, bioindustri adgang til BII’s 4000 m2 højteknologiske laboratorier og levende kontormiljø, accelerations- og inkubationsprogrammer, kommerciel support, internationalt netværk og unikke fundingmuligheder. Start-up virksomheder støttes med op til DKK 10M og forskningsprojekter støttes med optil DKK 18M over tre år i BII’s Faculty program.

Siden dørene åbnede i 2018 har BII bevilliget mere end 260 millioner kroner til 68 tidlige life science-projekter og start-up virksomheder.

Læs mere på www.BII.dk
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor