Sprøjteholder

​En hjælpende hånd til anæstesiindledninger.


​Ved indledning af generel anæstesi bruges der mellem 3 til 10 sprøjter, hvilket kan være svært at håndtere - specielt når der skal aftages propper, eller det skal gå stærkt. Efter anæstesiindledningen ligger sprøjterne ofte på patienten eller på f.eks. et bord, hvilket ikke er hensigtsmæssigt. Sygeplejersken eller lægen skal efterfølgende aflæse på sprøjterne, hvor meget medicin der er givet til patienten, og sprøjterne skal under resten af anæstesien være umiddelbart tilgængelige, hvis der skal gives supplerende medicin, dog kan noget af medicinen flyde ud, hvis der ikke er kommet propper på.

Jakob Louis Demant Thomsen, som er anæstesilæge, har derfor udarbejdet en løsning, hvor sprøjterne kan sidde på lægens arm under anæstesiindledningen. Derved kan lægen let komme til sprøjterne og har hele tiden den anden hånd fri. Efterfølgende kan lægen tage armstykket af og give det til sygeplejersken, som nemt kan notere mængden af medicin. Sprøjteholderen holder orden, og gør medicinen umiddelbart tilgængelig.

Derudover gør det det lettere for sygeplejersken at gøre medicin klar til anæstesilægen, som tager holderen og monterer den på sin arm.

Dette skaber værdi i forhold til tid, sikkerhed og effektivisering. Det tager mindre tid for lægen, fordi sprøjterne er placeret lige ved hånden. Det øger sikkerheden, fordi det gør medicingivningen mere overskuelig, og sprøjterne kommer ikke til at ligge på eller under patienten. Det øger effektiviteten, fordi en læge- eller sygeplejerske kan indlede anæstesien selvstændigt i ikke-komplicerede tilfælde dvs. både give medicin og håndtere patientens luftvej. Dette er et device, som har potentiale til at kunne skaleres på både nationalt og internationalt plan.

Redaktør