Rulleriget


Kronisk og alvorlig sygdom hos børn og unge indebærer ofte lange indlæggelser, immobilitet og isolation. Gravide, som selv er syge eller udfordret af komplikationer i graviditeten eller i forbindelse med fødslen, kan ligeledes være bundet til sengen i dage, uger og måneder. Mange patienter og pårørende anvender fængselsmetaforen til at beskrive, hvordan de oplever at være fanget på få kvadratmeter døgnet rundt, og hvordan det både påvirker og dræner humør, initiativ, livslyst, appetit og energi, da de i forvejen er i en tilstand, der påvirker fysisk og mentalt velvære. Det indlagte barn har brug for at blive adspredt og stimuleret, og det er krævende for forældrene at finde på, da barnet også ofte er påvirket af sygdommen med begrænset lyst og energi. Indlagte forældre er ’på’ i døgndrift med det syge barn, og skal måske også aktivere søskende. Teenageren savner sit ungdomsliv. De gravide savner, at der sker noget andet, eller måske helt konkret at få masseret fødder, få ordnet hår eller drikke en kop god kaffe og læse avisen, som de ville have mulighed for at gøre, hvis de var hjemme. Alle har brug for en pause og tilførsel af ny energi..

På Rigshospitalet er der gode erfaringer med de eksisterende tilbud; Smilets kreative værksted, Kreavognene, der kører ud på stuerne med tilbud om kreative aktiviteter og Legeheltene, der aktiverer og adspreder børn og deres familier på afdelingerne og stuerne. De eksisterende tilbud og erfaringerne fra disse vil indgå som grundlag i udviklingen af Rulle Riget. Og ønsket om udvikling af RulleRiget udspringer at den løbende dialog med brugerne om de eksisterende tilbud. RulleRiget vil bestå af et udvalg af vogne, som i udvikling vil drage nytte af og koordineres med SMILfondens Kreavogn og Legeheltenes aktiviteter på afdelingerne. RulleRiget kan være en satellit for et fysisk sted på hospitalet, som man på den måde får en smagsprøve på, og hermed få lyst til at komme til, når man må komme ud af sengen og ud på fællesarealer. På sigt kan således andre funktioner og ydelser på hospitalet integreres i konceptet, fx skole, bibliotek og børne- og ungecaféerne Oasen, legeheltene

Løsningen skaber værdi for både indlagte patienter og pårørende, i form af mere bevægelse, et positivt ”frikvarter” i en svær tid, stimulering og udvikling af barnets kognitive og sociale behov. Konceptet vil kunne skaleres til andre hospitaler med lignende udfordringer,

Teamet består af et bred samarbejde mellem sygeplejersker og pædagoger, medarbejdere fra SMILfonden og Børneulykkesfonden, medarbejdere fra brugeroplevelsesteamet, medarbejdere fra Rigshospitalets Innovationscenter samt en projekt-sygeplejerske.​


Redaktør